933 18 08 28

FES-TE SOCI

DESENVOLUPAMENT
DE PROJECTES

DESENVOLUPAMENT
DE PROJECTES

UPM té una àmplia experiència en el disseny i el desenvolupament de projectes en col·laboració amb organitzacions de Catalunya, de la resta de l'Estat i d'altres països. Aquests han permès millorar la posició competitiva de les empreses del metall i han potenciat la cooperació entre aquestes empreses i agents institucionals d'altres llocs (organitzacions empresarials, administracions públiques, centres tecnològics, etc.).