933 18 08 28

FES-TE SOCI

CONVENIS
COL·LECTIUS

CONVENIS
COL·LECTIUS

UNIÓ PATRONAL METALÚRGICA (UPM)  és l’organització patronal del metall de la província de Barcelona que ostenta la representativitat del sector per a la negociació dels següents convenis col·lectius sectorials d’àmbit provincial: