Blog
Oct 26

XIV Edició Premis Carles Ferrer Salat

La UPM t’acompanya a presentar la teva candidatura
Ens complau informar-lo que està obert el període de presentació de candidatures a la XIV Edició Premis Carles Ferrer Salat. Aquest acte l’organitza Foment del Treball Nacional i des de la nostra patronal UPM, us animem a participar. Així doncs, com a soci/a de la Unió Patronal Metal·lúrgica, si està interessat en presentar alguna candidatura per aquests premis, pot contactar al nostre correu electrònic direccion@upm.org. A partir d’aquí, us trucarem de forma individualitzada i us ajudarem a tirar endavant la candidatura.

Bases dels premis
Podran optar als premis esmentats les persones físiques i jurídiques amb activitats empresarials rellevants que durant l’any 2020 hagin destacat en algun dels camps esmentats a continuació:
MEDI AMBIENT
Aquest premi distingeix a aquelles empreses que hagin realitzat el disseny o la incorporació d’una innovació substancial a un producte o servei ja existent que comporti millores en el comportament ambiental respecte a alternatives similars mantenint al mateix temps les seves funcionalitats, que hagin impulsat el desenvolupament i l’aplicació d’una nova tecnologia que promogui una producció més eco-eficient i/o que hagin desenvolupat projectes de formació, educació i sensibilització mediambiental.
INTERNACIONALITZACIÓ
Es lliurarà el premi a aquella empresa que hagi destacat per les seves activitats i iniciatives enfortint la seva posició en els mercats exteriors i contribuint, al seu torn, a la internacionalització de l’economia. A més dels mèrits quantitatius i qualitatius, es valorarà especialment l’aplicació de noves tecnologies en els sistemes de gestió, distribució o comercialització per tal de potenciar l’accés a determinats mercats.
COMPROMÍS SOCIAL
Podran accedir a aquest premi aquelles empreses amb projectes empresarials que hagin aconseguit una transformació directa i real en la societat mitjançant mètodes innovadors o que tinguin com a objectiu donar resposta a les necessitats emergents de la societat contribuint a la resolució d’un problema social o a una millora efectiva i sostenible de la vida de les persones a les quals es dirigeixen. També podran ser distingides en aquesta categoria aquelles empreses que la seva tasca representi una contribució rellevant en benefici de la humanitat.
INNOVACIÓ
En aquesta categoria es reconeix el mèrit d’aquelles empreses en la que la seva trajectòria a la millora contínua dels processos operatius ha estat conseqüència directa de la correcta gestió del coneixement i la tecnologia. Quedaran incloses en aquesta categoria, a més, aquelles empreses de les quals es valori especialment els avenços tecnològics aconseguits o l’aplicació extensiva dels mateixos a un sector determinat.
PIME DE L’ANY
Aquest premi busca reconèixer la tasca de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, pilar fonamental en la generació de riquesa i creació d’ocupació en el territori. Les companyies que podran accedir a aquest guardó són aquelles PIMES en què la innovació i la sostenibilitat estiguin en el seu ADN, apostin per la internacionalització, i contribueixin a la creació d’ocupació i al desenvolupament del talent dels seus empleats a través d’accions com la formació. També han d’impulsar projectes socialment responsables que millorin el desenvolupament econòmic i social.
IGUALTAT
Aquest guardó vol premiar aquelles companyies que practiquen una efectiva igualtat de tracte i oportunitats entre les persones, mitjançant una gestió empresarial integradora de la diversitat, i que a més aposten per la formació, el desenvolupament professional i la generació de talent. El guardó posa el focus en empreses en què la igualtat de gènere és un dret fonamental per al progrés i la cohesió social, a més d’un factor de competitivitat clau vinculat a la gestió del talent. 
BASES DELS PREMIS
 
X