Blog
May 04

Webinar ‘Desenvolupament de la igualtat efectiva entre homes i dones en el treball’

Des de la nostra Patronal UPM, et proposem una webinar sobre igualtat de gènere en l’àmbit empresarial. Juntament amb Foment del Treball, presentem la jornada virtual ‘Desenvolupament de la igualtat efectiva entre homes i dones en el Treball’. Amb ella, analitzarem i tractarem de forma pràctica tota la normativa vigent d’aquesta matèria i amb una especial menció als aspectes fonamentals que facilitaran el progrés en matèria d’Igualtat retributiva i dels Plans d’igualtat a les empreses.
Coneix el programa!
Conceptes clau sobre elaboració, implementació, seguiment i avaluació dels plans d’igualtat contextualitzats en el marc de la Llei actual.
1. Conceptes bàsics en «ulleres de gènere» i avantatges competitius per a l’empresa
2. Política d’igualtat a l’empresa: Què és un pla d’igualtat? Estructura i creació de la Comissió negociadora d’igualtat
3. Negociació amb el Comitè d’empresa i tractament de les dades
4. Contingut de la Diagnosi RD 901 / 2020- RD 902/2020. Registre i Auditoria Salarial
5. Descripció i valoració dels llocs de treball amb perspectiva de gènere
6. Dissenyant accions positives. Benchmarking i pedagogia d’impacte
Coneix la ponent!
Míriam Mateos, consultora sènior en Igualtat. Grau Superior com a Tècnica en Promoció de Gènere, agent d’Igualtat i perita experta en casos de violència laboral i procediments d’intervenció en assetjament sexual per raons de sexes o mobbing. Llarga trajectòria laboral: ha implementat més de 150 plans d’Igualtat acreditats.

Apunta les coordenades
Data: Dimarts, 18 de maig 2021
Horari: de 10-12h
Format: Webinar via Zoom, els farem arribar el link i les indicacions per la connexió el dia anterior a la sessió
Preu: Acció 100% subvencionada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Número d’expedient TSF051/19/00005

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col•lectiva.
Consultes o més informació a info@upm.org

INSCRIU-TE!

X