Blog
May 27

Webinar sobre Registre Retributiu

Nova webinar gratuïta sobre el Registre Retributiu. Considerem que és del vostre interès ja que totes les empreses es veuen afectades, sigui quin sigui el seu sector i el seu volum de treballadors, per aquesta nova normativa. 

La UPM, juntament amb Foment del Treball, celebrem una nova webinar. La finalitat és posar a disposició de tots els nostres socis i sòcies i les seves empreses, en què consisteix el Registre Retributiu. Aquest és d’obligat compliment i us explicarem quins són els instruments necessaris per a poder realitzar amb èxit l’aplicació de la nova normativa que vol eliminar la discriminació retributiva.

Programa de la sessió
1.    Marc normatiu que comporta l’obligatorietat del registre retributiu i la implementació de l’EINA desenvolupada per la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Reial decret 902/2020 de 13 d’octubre, sobre Igualtat retributiva entre homes i dones, a fi d’eliminar la bretxa salarial
2.    Concepte d’escletxa salarial
3.    Definició i valoració de llocs
4.    Eina pel registre retributiu
5.    Auditoria salarial, quan correspongui

Coneix la ponent
Paula  Mattio. Llicenciada en Periodisme i Comunicació, directora de Diversitat en MEHRS, col•laboradora del l’Observatori Generació i Talent. Experta en igualtat, diversitat, comunicació, conciliació i gestió del temps de treball. Premi Exceptional Women of Excellence 2018, concedit pel Women Economic Fòrum de Nova Delhi.

Apunta les coordenades!
Data: Dimecres 16 de juny de 2021
Horari: de 10-12h
Format: Webinar amb Zoom, els farem arribar l’enllaç i les indicacions per la connexió el dia anterior a la sessió
Preu: Acció 100% subvencionada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Número d’expedient TSF051/19/00005
*És imprescindible al formalitzar la inscripció identificar correctament amb el nom, cognoms (han de ser les mateixes dades que s’utilitzaran per identificar-se en Zoom) i DNI

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col•lectiva.

 

INSCRIU-TE!

Consultes o més informació detallada a info@upm.org

X