Blog
Oct 29

Saps què és el procés d’acreditació de competències?

Des de la UPM, de la mà de Foment de treball, posem a disposició de les empreses el coneixement i els instruments necessaris per poder realitzar amb èxit un procés d’avaluació, reconeixement  i acreditació de competències professionals dels teus treballadors, adquirides per l’experiència professional i la formació no formal al llarg de tota la seva vida.

El procediment d’avaluació i acreditació de competències adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o ambdues coses.

Els beneficis per a les empreses

 • Millora el capital humà de les empreses mitjançant la qualificació, i així, guanyar més competitivitat i productivitat.
 • Evita l’intrusisme professional impedint que persones exerceixen sense qualificació.
 • Poden beneficiar-se del SNCP per implantar gestió per competències de les seves plantilles.
 • Facilita la mobilitat dels treballadors en l’àmbit nacional i internacional.

Qui hi pot participar?

 • Tenir la nacionalitat espanyola o un dels següents documents:
  • Certificat de registre de ciutadania comunitària
  • Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea
  • Autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor
  • Sol·licitud de protecció internacional prevista a l’article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària
 • Tenir 18 anys per a les unitats de competència de nivell 1; o bé 20 anys per a les unitats de competència de nivell 2 i 3.
 • Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar:
  • En relació amb l’experiència laboral, cal tenir, en els darrers 15 anys treballats, 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades per a unitats de competència de nivell 1 i 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades per a unitats de competència de nivell 2 i 3.
  • Pel que fa a la formació no formal caldrà veure les hores mínimes de formació de cada àmbit.

Procés d’inscripció

 • La inscripció es pot fer a partir del gener del 2022 i sense termini de finalització.
 • La inscripció es pot fer a qualsevol unitat de competència inclosa en un títol de Formació Professional o un Certificat de professionalitat que s’ofereixin a Catalunya

Fases del procés

 • Assessorament: una persona assessora l’acompanya i ajuda a completar el dossier de competències professionals
 • Avaluació: les persones avaluadores analitzen la documentació i comproven l’adquisició de la CP mitjançant entrevista o altres mètodes
 • Acreditació de competències: les persones que superen l’etapa d’avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què han demostrat la seva CP. També reben un informe d’orientació i una proposta d’itinerari formatiu

Obtenir un certificat d’acreditació

 • La comissió avaluadora expedeix un certificat d’acreditació a la persona que supera la fase d’avaluació; certificat amb validesa oficial amb les UC en què la persona ha demostrat la seva competència. Les UC que s’acrediten consten en el certificat obtingut. L’acreditació d’una UC té efecte d’acreditació parcial acumulable per obtenir un títol d’ensenyaments professionals o un certificat de professionalitat.
 • Obtenció d’un títol FP inicial: les persones que han obtingut el certificat poden demanar, una vegada matriculades en un centre, la *convalidació dels mòduls associats a les Unitats de competència acreditades.
 • Obtenció d’un certificat de professionalitat: les persones que han participat en una convocatòria d’avaluació i acreditació de competències professionals poden demanar *l’exempció dels mòduls formatius associats a les unitats de competència acreditades

Jornada Divulgativa

El proper 11 de novembre a les 9.30h en modalitat telemàtica, el Sr. Manuel Rosillo, President de la Comissió de Formació de Foment del Treball, ens explicarà tots els temes i ítems relacionats.

INSCRIU-TE!

Aquest article  forma part de les actuacions destinades a l’Avaluació i acreditació de competències bàsiques i professionals, en el marc del Pla de Formació Professional per al creixement econòmic i social i l’ocupabilitat, finançades pel Ministerio de Educación y Formación Profesional, amb càrrec als PGE 2020, i per la Unió Europea-NextGenerationEU

X