Blog
Feb 28

Signem el Conveni del Comerç del Metall

La Unió Patronal Metal·lúrgica UPM, juntament amb els sindicats SERVEIS-CCOO i FESMC – UGT, han signat el Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall de la Província de Barcelona, ​​2020-2021. Aquests dos anys serà el temps de la seva vigència. Des de la UPM us avancem els detalls més significatius:

– Es manté la jornada laboral de 1.780 hores de treball efectiu.
– Les taules del 2019, seran vàlides per a l’any 2020.
– A l’annex número 1 i columna 3, trobareu que s’estableix per al desembre un pagament únic per import del ‘0,8% calculat. Són imports recollits per grup professional a la clàusula transitòria primera.
– Per a l’any 2021, hi ha un increment de l’1,8% sobre els imports vigents a 31 de desembre del 2019.

A convenis trobareu tots els detalls.

X