Blog
Oct 08

Enquesta sobre absentisme laboral

Estudi de CEAM obert al sector metal·lúrgic

Des de l’any 2005, el CEAM realitza l’Enquesta d’Absentisme Laboral del sector del Metall a Catalunya. Els resultats de l’enquesta permeten conèixer la magnitud i causes d’aquest problema i la seva evolució. A més persegueix que les empreses puguin comparar la seva situació amb la mitjana del sector.

Des de la UPM, us animem a participar d’aquesta enquesta online que ens aportarà dades i nova informació d’utilitat per a tothom. El format permet respondre de forma àgil i en pocs minuts

Amb l’objectiu de poder realitzar l’edició corresponent a l’any 2019-2020-2021, i captar la influència de la Covid-19 en els nivells d’absentisme del sector, obrim una enquesta per conèixer la situació i evolució de l’absentisme del metall català. I, en aquest sentit, incidim en la importància de recollir un número suficient de respostes per tal de poder disposar d’una informació rellevant per a la presa de decisions.

Segons l’edició de l’enquesta del 2018, la taxa mitjana d’absentisme del sector del metall a Catalunya va ser del 6,4%, consolidant la tendència a l’alça observada en els darrers exercicis. En el període 2013-2017, la mitjana de les taxes registrades es va situar en el 5,6%. Les respostes són totalment confidencials.

ENQUESTA CEAM ABSENTISME

Consultes o més informació detallada a info@upm.org

 

X