Blog
Jul 11

Publicació de l’Acord Parcial de la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona

En relació a l’Acord Parcial de revisió tècnica i actualització salarial que vàrem arribar  amb els sindicats el passat dijous 16 de juny de 2022, els hi comuniquem que, amb data d’avui, dia 11 de juliol del 2022,  ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), la Resolució de 4 de juliol de 2022 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del Conveni col·lectiu de la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08002545011994)

Els efectes d’aplicació de l’article 41 són des del dia 1 de gener del 2022, essent exigibles les quantitats referenciades en el mes següent al de la seva publicació en BOPB.

Els Associats poden dirigir les seves consultes al Departament Jurídic i de Relacions Laborals d’Unió Patronal Metal·lúrgica.

 

ENLLAÇ BOP DE LA DIBA DE BARCELONA

Acord Parcial, PDF juliol 2022

 

Atentament,

Juan Pedro Huertas González

Director Jurídic i Relacions Laborals de la UPM

X