esta pagina es una prueba

 

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) realitza una activitat proactiva en matèria de medi ambient i energia en els següents àmbits:

 • Col·labora amb organitzacions empresarials europees en iniciatives comunitàries per al foment de les Bones Pràctiques Ambientals.
 • Col·labora amb diversos organismes de la Generalitat, com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Agència de Residus de Catalunya (ARC), l’Institut Català d’Energia (ICAEN), etc.
 • Informa sobre novetats legislatives.
 • Canalitza propostes legislatives.
 • Debat sobre temes d’actualitat relacionats amb el medi ambient, l’energia i l’empresa.
 • Informa sobre ajuts i subvencions .

També promou activitats orientades a la promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica, així com a la millora de l’ús de l’energia a les instal·lacions de les empreses i en relació a les seves activitats.

 

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) realitza una activitat proactiva en matèria de medi ambient i energia en els següents àmbits:

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) té subscrits convenis amb les següents entitats:

Correduría Mutual de Conductors, S.A.

Per un preu súper competitiu de 10 € per treballador i any, ofereix la cobertura de l’assegurança obligatòria fixada pel Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, i a més inclou:

 • De forma gratuïta una pòlissa dental (Que inclou més de 30 tractaments com,  higiene dental, primera visita, control anual…)
 • Cobertura en tot el territori nacional.

Ampliació de la oferta d’assegurança, que ofereix un servei personalitzat, amb la finalitat de donar cobertura a les necessitats d’assegurança (Pime, RC, transports,…), a través de les principals companyies del sector assegurador, tenint a la seva disposició un gestor personal amb el que pot contactar en el correu electrònic iceron@correduriamdc.com o bé trucant al telèfon 637728753, per tal de donar-li assessorament sense compromís, i amb un descompte del 10% addicional en qualsevol d’aquestes assegurances com a promoció especialBanc Sabadell

Nuevo producto!! (Octubre 2018)

Cuenta Expansión…, más una selección de dos vehículos atractivos por precio y calidad (Autorenting)

*****

L’acord base que ofereix Sabadell-UPM als nostres associats productes interessants relacionats amb:

 • l’activitat empresarial
 • l’economia personal
 • estalvi i inversión

serveis de banca a distancia…


ESTAMINA

Éste es un acuerdo para conseguir la máxima eficiencia en las facturas de consumo eléctrico y de gas.

El Servicio de Asesoramiento Energético de la Unió Patronal Metal·lúrgica, pone a disposición de todos los asociados este servicio, que persigue conseguir la máxima eficiencia en las facturas de consumo eléctrico y de gas. Analizando permanentemente el mercado con el objetivo de conseguir el mejor precio posible y con las mejores condiciones.
Los servicios que engloba a título enunciativo, aunque no necesariamente limitativo, son:

 • Análisis y revisión del término de potencia.
 • ✓ Tramitación en su caso de la exención del impuesto eléctrico.
 • ✓ Optimización de tarifas.
 • ✓ Revisiones periódicas de los consumos.
 • ✓ Tramitación de modificaciones de titularidad y cambios de potencia.
 • ✓ Acceso a la tele-gestión y monitorización del punto de suministro.
 • ✓ Atención personalizada

Las propuestas y los cambios propuestos, con su potencial ahorro, se harán personalizadas en función de la distribución de consumos; para cada uno de los asociados que lo deseen.


Salomó&Bonet-Godó

Es un acuerdo que ofrece a un precio súper competitivo de 10€ por persona y año, para la cobertura de los seguros obligatorios, de acuerdo con los requerimientos e importes que fija el actual Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Barcelona y que entendemos, que aun no siendo obligatorio para otras actividades del Metal, como por ejemplo el Comercio del Metal y Metalgráficas, podría resultar de interés para las empresas.


ENICONS

Un acuerdo para fomentar la Transformación Digital en el sector industrial

Su objetivo es mejorar la gestión electrónica de los envíos de notificaciones y firma de documentos tanto del grupo industrial como de las empresas asociadas.

ENICONS ha adaptado sus servicios de envío de notificaciones y aceptaciones a las necesidades de la Unió Patronal Metal·lúrgica. Gracias a una plataforma específicamente adaptada para la UPM, tanto la patronal como las empresas asociadas, podrán remitir notificaciones postales con certificación electrónica del contenido. Además, el sistema también permite el envío y aceptación de propuestas de forma certificada.

ENICONS como Tercero de confianza, dispone de un servicio de envío de comunicaciones certificadas que facilita las evidencias de envío, entrega, descarga y eventual aceptación por parte del destinatario.

Con este acuerdo los servicios prestados por ENICONS incluyen la integración de los servicios y la personalización de la plataforma para la UPM, así como la generación de actas certificadas de evidencias electrónicas de cada transacción.

Los servicios de notificación y aceptación telemática se encuentran disponibles a través de entorno web. Para aquellas entidades que requieren automatizar los procesos también se ofrece una API abierta bajo tecnología REST.


Col·legi d’Economistes de Catalunya

L’objectiu és cooperar en els àmbits de cursos, seminaris, jornades, conferències i altres actes.
El Col·legi d’Economistes de Catalunya ofereix als socis d’UPM que s’inscriguin en cursos de l’Aula d’Economia aplicar uns preus especials en les quotes d’inscripció.

 

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

L’objectiu és col·laborar en l’intercanvi d’informació sobre els programes i les activitats d’ambdues institucions. Tanmateix, UPM i la UIC treballen conjuntament per facilitar la realització de les pràctiques del Màster en tecnologia i producció industrial que s’imparteix a Torí i a Barcelona -organitzat per la UIC i el Politecnico de Torí-,  i que compta amb la col·laboració d’AMMA i d’UPM .

 

Fundació Eduard Soler

L’objectiu és col·laborar per a l’impuls de la projecció del sector metal·lúrgic, dels seus oficis, de la formació metal·lúrgica i de la qualificació i competència professional.

 

Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COIEC)

L’objectiu és promoure la realització d’estudis i publicacions d’interès per ambdues parts, fent difusió de les conclusions als socis de les dues institucions, organitzant conjuntament actes informatius -com ara jornades, seminaris, taules rodones d’interès per a les dues entitats-, realitzant pràctiques concertades dels estudiants d’enginyeria industrial a les empreses associades a UPM i establint avantatges per als socis d’UPM en els actes que es realitzin.

 

Organitzacions europees

Conveni de col·laboració entre UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) i la Verband der Metall und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg e.V (VME) -associació de les indústries metal·lúrgiques i elèctriques de Berlin-Brandenburg (Alemanya).

Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg eV (UVB) (Agrupació de les Associacions empresarials de Berlin i Brandenburg) i la BBW (Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg eV (Centre per a la formació de l’economia en Berlin i Brandenburgo). La cooperació abasta els següents àmbits: la política econòmica i estructural, la política del mercat de treball i dels recursos humans, la política cultural, de formació ocupacional i de formació contínua, el dret laboral i social.

Així mateix UPM col·labora permanentment amb les patronals Metallurgie de la regió Rhône-Alpes (Lyon) i AMMA de Torí (Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate) i amb la Wem (Western European Metal Trades Employers Organisation), a través de l’Organització CONFEMETAL.

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) té subscrits convenis amb les següents entitats:

Correduría Mutual de Conductors, S.A.

Per un preu súper competitiu de 10 € per treballador i any, ofereix la cobertura de l’assegurança obligatòria fixada pel Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, i a més inclou:

 • De forma gratuïta una pòlissa dental (Que inclou més de 30 tractaments com,  higiene dental, primera visita, control anual…)
 • Cobertura en tot el territori nacional.

Ampliació de la oferta d’assegurança, que ofereix un servei personalitzat, amb la finalitat de donar cobertura a les necessitats d’assegurança (Pime, RC, transports,…), a través de les principals companyies del sector assegurador, tenint a la seva disposició un gestor personal amb el que pot contactar en el correu electrònic iceron@correduriamdc.com o bé trucant al telèfon 637728753, per tal de donar-li assessorament sense compromís, i amb un descompte del 10% addicional en qualsevol d’aquestes assegurances com a promoció especialBanc Sabadell

Nuevo producto!! (Octubre 2018)

Cuenta Expansión…, más una selección de dos vehículos atractivos por precio y calidad (Autorenting)

*****

L’acord base que ofereix Sabadell-UPM als nostres associats productes interessants relacionats amb:

 • l’activitat empresarial
 • l’economia personal
 • estalvi i inversión

serveis de banca a distancia…


ESTAMINA

Éste es un acuerdo para conseguir la máxima eficiencia en las facturas de consumo eléctrico y de gas.

El Servicio de Asesoramiento Energético de la Unió Patronal Metal·lúrgica, pone a disposición de todos los asociados este servicio, que persigue conseguir la máxima eficiencia en las facturas de consumo eléctrico y de gas. Analizando permanentemente el mercado con el objetivo de conseguir el mejor precio posible y con las mejores condiciones.
Los servicios que engloba a título enunciativo, aunque no necesariamente limitativo, son:

 • Análisis y revisión del término de potencia.
 • ✓ Tramitación en su caso de la exención del impuesto eléctrico.
 • ✓ Optimización de tarifas.
 • ✓ Revisiones periódicas de los consumos.
 • ✓ Tramitación de modificaciones de titularidad y cambios de potencia.
 • ✓ Acceso a la tele-gestión y monitorización del punto de suministro.
 • ✓ Atención personalizada

Las propuestas y los cambios propuestos, con su potencial ahorro, se harán personalizadas en función de la distribución de consumos; para cada uno de los asociados que lo deseen.


Salomó&Bonet-Godó

Es un acuerdo que ofrece a un precio súper competitivo de 10€ por persona y año, para la cobertura de los seguros obligatorios, de acuerdo con los requerimientos e importes que fija el actual Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Barcelona y que entendemos, que aun no siendo obligatorio para otras actividades del Metal, como por ejemplo el Comercio del Metal y Metalgráficas, podría resultar de interés para las empresas.


ENICONS

Un acuerdo para fomentar la Transformación Digital en el sector industrial

Su objetivo es mejorar la gestión electrónica de los envíos de notificaciones y firma de documentos tanto del grupo industrial como de las empresas asociadas.

ENICONS ha adaptado sus servicios de envío de notificaciones y aceptaciones a las necesidades de la Unió Patronal Metal·lúrgica. Gracias a una plataforma específicamente adaptada para la UPM, tanto la patronal como las empresas asociadas, podrán remitir notificaciones postales con certificación electrónica del contenido. Además, el sistema también permite el envío y aceptación de propuestas de forma certificada.

ENICONS como Tercero de confianza, dispone de un servicio de envío de comunicaciones certificadas que facilita las evidencias de envío, entrega, descarga y eventual aceptación por parte del destinatario.

Con este acuerdo los servicios prestados por ENICONS incluyen la integración de los servicios y la personalización de la plataforma para la UPM, así como la generación de actas certificadas de evidencias electrónicas de cada transacción.

Los servicios de notificación y aceptación telemática se encuentran disponibles a través de entorno web. Para aquellas entidades que requieren automatizar los procesos también se ofrece una API abierta bajo tecnología REST.


Col·legi d’Economistes de Catalunya

L’objectiu és cooperar en els àmbits de cursos, seminaris, jornades, conferències i altres actes.
El Col·legi d’Economistes de Catalunya ofereix als socis d’UPM que s’inscriguin en cursos de l’Aula d’Economia aplicar uns preus especials en les quotes d’inscripció.

 

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

L’objectiu és col·laborar en l’intercanvi d’informació sobre els programes i les activitats d’ambdues institucions. Tanmateix, UPM i la UIC treballen conjuntament per facilitar la realització de les pràctiques del Màster en tecnologia i producció industrial que s’imparteix a Torí i a Barcelona -organitzat per la UIC i el Politecnico de Torí-,  i que compta amb la col·laboració d’AMMA i d’UPM .

 

Fundació Eduard Soler

L’objectiu és col·laborar per a l’impuls de la projecció del sector metal·lúrgic, dels seus oficis, de la formació metal·lúrgica i de la qualificació i competència professional.

 

Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COIEC)

L’objectiu és promoure la realització d’estudis i publicacions d’interès per ambdues parts, fent difusió de les conclusions als socis de les dues institucions, organitzant conjuntament actes informatius -com ara jornades, seminaris, taules rodones d’interès per a les dues entitats-, realitzant pràctiques concertades dels estudiants d’enginyeria industrial a les empreses associades a UPM i establint avantatges per als socis d’UPM en els actes que es realitzin.

 

Organitzacions europees

Conveni de col·laboració entre UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) i la Verband der Metall und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg e.V (VME) -associació de les indústries metal·lúrgiques i elèctriques de Berlin-Brandenburg (Alemanya).

Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg eV (UVB) (Agrupació de les Associacions empresarials de Berlin i Brandenburg) i la BBW (Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg eV (Centre per a la formació de l’economia en Berlin i Brandenburgo). La cooperació abasta els següents àmbits: la política econòmica i estructural, la política del mercat de treball i dels recursos humans, la política cultural, de formació ocupacional i de formació contínua, el dret laboral i social.

Així mateix UPM col·labora permanentment amb les patronals Metallurgie de la regió Rhône-Alpes (Lyon) i AMMA de Torí (Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate) i amb la Wem (Western European Metal Trades Employers Organisation), a través de l’Organització CONFEMETAL.

 

Ofertes de treball Sector Metall (exclusiu per a empreses associades a UPM)

Per a empreses:

Les empreses poden fer arribar les seves ofertes a  indicant si desitgen quees distribueixi a les persones subscrites  a la llista de distribució o només es publiqui a la web d’UPM, així com la data d’expiració de l’oferta.

Per a treballadors:

Si  vostè es troba en situació d’atur o buscant feina i vol rebre les nostres ofertes de treballs’ha de subscriu-re a la llista de distribució.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
X