Blog
May 17

Proposta del Gobierno a CEOE i sindicats sobre els ERTO

La Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) detalla el principi d’acord que el govern espanyol pretén tancar, en els propers dies, amb la Patronal CEOE i els sindicats, sobre la pròrroga dels ERTO. A grans trets, tal com la ministra de Treball Yolanda Díaz va comunicar, es basa en mantenir els ERTO vigents i millorar algunes de les exempcions a les cotitzacions de la Seguretat Social.
Adjuntem els detalls més destacats:

Força major per impediments prorrogats i nous: es mantenen els vigents.
▪ Empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 100%
▪ Empreses de 50 o més treballadors: exoneració del 90%

Força major per limitació prorrogats i nous per als treballadors que romanen en ERTO el juny, juliol, agost i setembre.
▪ Empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 70%, 60%, 50% i 40%, en els mesos de juny, juliol, agost i setembre respectivament
▪ Empreses de 50 o més treballadors: exoneració del 60%, 50%, 40%, 30%, en els mesos de juny, juliol, agost i setembre respectivament

Força major prorrogats o que transitin a ETOP, en empreses dels CNAES, cadena de valor i dependència Indirecta. I ETOP prorrogats en empreses dels CNAES els mesos de juny, juliol, agost i setembre.
ACTIUS
▪ Empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 85%
▪ Empreses de 50 o més treballadors: exoneració del 75%
EN ERTO
▪ Empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 70%, 60%, 50% i 40%, en els mesos de juny, juliol, agost i setembre respectivament
▪ Empreses de 50 o més treballadors: exoneració del 60%, 50%, 40%, 30%, en els mesos de juny, juliol, agost i setembre respectivament

TAULA COMPARATIVA D’EXONERACIONS

Consultes o més informació a info@upm.org

X