Política de privacitat

Les dades introduïdes a la web a través dels formularis seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), recollint en el fitxer «REGISTRE USUARIS WEB», degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades amb el número 2092320848, el Responsable del UNIÓ PATRONAL METAL • LÚRGICA i l’objecte és servir de base de dades per gestionar la planificació, tramitació i organització d’accions formatives i esdeveniments relacionats amb l’activitat pròpia de UNIÓ PATRONAL METAL•LÚRGICA, tal com figura en els seus estatuts.

L’interessat autoritza a que les seves dades siguin comunicades a tercers a través d’Internet o altres mitjans, per tal de complir amb la finalitat del fitxer especificat en el paràgraf anterior. (Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Article 12.2c).
Així mateix, l’interessat autoritza expressament a UNIÓ PATRONAL METAL•LÚRGICA que li enviï informació comercial per correu electrònic, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).
L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició dirigint-se per correu ordinari al responsable del fitxer ubicat al Carrer carrer Via Laietana, 32 4art 08003 Barcelona.

 
DADES GENERALS
UNIÓ PATRONAL METAL•LÚRGICA. Unió Patronal Metal•lúrgica amb domicili social al carrer Via Laietana, 32 4art 08003 Barcelona, telèfon 933.180.828, e-mail de contacte: informatica@upm.org

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’ASSOCIACIONS
UNIÓ PATRONAL METAL•LÚRGICA. Unió Patronal Metal•lúrgica està inscrita en el Registre d’Associacions de Barcelona, Volum 1, Foli 4, el 24 de maig 1977, expedient: 8/15.
El domini www.upm.org, està inscrit en el Registre d’Estatuts d’associacions empresarials i sindicals dels Serveis Territorials de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya., Segons expedient 8/15 de 13 de febrer de 2007.

 
NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL, CIF: G08484032

X