Blog
Feb 10

Pla Anual Control Tributari 2022

Revisa els teus certificats d’eficiència energètica
El BOE ha publicat la Resolució de 26 de gener de 2022, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2022.

Tal com recorda la patronal espanyola CONFEMETAL, aquestes directrius segueixen la mateixa estructura que un altre dels instruments de planificació de l’Agència Tributària com és el Pla d’Objectius anual i giren al voltant de cinc grans pilars:
1. Informació i assistència.
2. Prevenció dels incompliments. El foment del compliment voluntari i la prevenció del frau.
3. La investigació i les actuacions de comprovació del frau tributari i duaner.
4. El control del frau en fase recaptatòria.
5. La col·laboració entre l’Agència Tributària i les administracions tributàries de les comunitats Autònomes.

Com a novetat en l’exercici 2022, caldrà l’intercanvi d’informació respecte els certificats d’eficiència energètica registrats el 2021 i les resolucions definitives d’ajut que hagin estat concedides per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges, juntament amb la relació de números de referència cadastrals a què es refereixin.

BOE
X