Blog
Sep 30
La UPM, present a la Permanent de la Comissió de Formació de Foment

La UPM, present a la Permanent de la Comissió de Formació de Foment

El passat 16 setembre la Directora General Magda Grau i la responsable de formació Sandra Artigas van participar a la reunió de la Permanent de la Comissió de Formació de Foment, de la qual la UPM en formem part.

Aquesta comissió està integrada pels directius de la gestió de les àrees de Formació de les més destacades organitzacions territorials i sectorials de la patronal catalana, centres tecnològics i empreses compromeses amb la formació, en la qual la UPM també n’és present.

S’han establert les prioritats de “una intensa i excepcional agenda” relativa als temes sobre els quals s’ha d’avançar de manera ineludible en les properes setmanes. El president de la comissió, Manuel Rosillo, va avançar que “per a les empreses la formació és un eix principal i protagonista de la transformació econòmica i per això, és necessari avançar en les polítiques, l’estratègia i la planificació en el marc de concertació que ens hem donat a Catalunya, a conseqüència dels principis i de l’esperit que emana de la Llei 10/2015 de Formació i Qualificació Professional.”

Una de les prioritats la va plantejar el president executiu de la nova Agència de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, Fabián Mohedano, que està tancant convenis de col·laboració amb els agents socials, entre ells Foment del Treball, per incrementar el volum d’acreditacions de competències professionals: “La Unió Europea marca l’objectiu de disposar en 2025 d’un 50% de personal amb acreditació de nivell mitjà. Les empreses més desesperades són les de l’estat espanyol”.

a campanya d’acreditació es durà a terme a través de convenis pluriennals 2022-2024. Manuel Rosillo ha obert a tota la xarxa associativa de Foment per col·laborar, en l’impuls i difusió dels processos d’acreditació. “La governança de la FP ha d’estar més prop de les empreses. L’enfocament pràctic del sistema és necessari”, ha dit Mohedano.

La governança de la Formació Professional és una prioritat indiscutible en l’arrencada de la recuperació econòmica després de la pandèmia. Per això, a més d’abordar el procés per a l’acreditació de competències, també es va avançar en les propostes de persones per als tallers de discussió, per a la concreció i priorització de les necessitats formatives no cobertes de les persones professionals del Sistema de Formació Professional.

La UPM  estudiarà també l’estratègia catalana d’ocupació i el Projecte de Llei orgànica d’Ordenació i Integració de la FP que, respecte l’esborrany, es van traslladar nombroses aportacions i, en aquests moments, ja s’estan rebent les primeres esmenes per al tràmit parlamentari.

X