Blog
May 18

Participació i debat en la webinar d’Igualtat

La UPM ha celebrat aquest matí una webinar per tractar en profunditat el nou Pla d’Igualtat que totes les empreses han d’aplicar seguint les característiques que cadascuna tingui.
La ponent Míriam Mateos, consultora sènior en Igualtat i col·laboradora del CIEF, ha tractat els conceptes clau sobre elaboració, implementació, seguiment i avaluació dels plans d’igualtat contextualitzats en el marc de la Llei actual. Així doncs, ha destacat:  «En alguns àmbits és difícil trobar determinats perfils de dones i homes per a determinats llocs de treball, la idea és pensar com podem fer-ho. Per exemple, sumant esforços en col·legis professionals o amb xerrades als instituts per obrir la mirada. És molt difícil tenir la igualtat perquè ens costa trobar dones que sàpiguen construir un vaixell o tinguin una formació a peu d’obra. Cal un procés de socialització».
Més enllà del que diu la Llei de forma estricta, també ha detallat com complir-la en un entorn canviant on encara falten més polítiques d’igualtat per poder tenir cabuda els requisits que progressivament es van imposant. La webinar ha comptat amb el punt de vista del dret de la mà de la responsable del Departament Jurídic de la UPM, Marisol Morales: «Aplicar aquesta mena de polítiques serà bo per a les empreses i, de retruc, per esdevenir una societat més oberta».
X