Contacta'ns al 933 18 08 28

Òrgans de Govern

Assemblea General

L’Assemblea General d’UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) està configurada per tots els socis (individuals i col·lectius) que formen part de l’entitat. Aquesta és reuneix amb caràcter ordinari una vegada a l’any, però es pot reunir amb caràcter extraordinari quan la convoqui la Presidència o un determinat nombre de socis.

Junta de Govern

Els òrgans de govern d’UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) estan integrats per persones elegides per un període de quatre anys, que representen als dos tipus de socis que configuren l’organització – socis individuals (empreses) i socis col·lectius (entitats territorials i sectorials).

Comitè Executiu

Presidència

President d’Unió Patronal Metal·lúrgica
mariano
Mariano Domingo Baltá
X