Blog
Nov 17

Obert el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris

Us remetem el comunicat de la Patronal Foment del Treball sobre l’obertura del tràmit pels ajuts derivats de la Covid-19:

En data 15 de setembre de 2021 es va publicar el Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per mitigar l’impacte de l’escalada de preus de gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat que mitjançant la seva disposició final tercera modifica l’apartat 3 de l’article 1 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març. La modificació consisteix en ampliar l’àmbit temporal cobert pels ajuts en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre i aclarir que, d’acord amb el que preveu el Marc nacional temporal autoritzat per la Comissió Europea, es consideren subvencionables els costos fixos incorreguts, les pèrdues comptables que no hagin estat cobertes per aquests o altres ajuts, ja que reflecteixen una reducció en el patrimoni net de les empreses i, per tant, n’afecten la solvència i poden ser compensats.

La finalitat d’aquesta modificació és permetre realitzar convocatòries addicionals d’aquests ajuts durant el que resta d’any, sempre que existeixi fons sobrants de les convocatòries anteriors. En conseqüència, les persones treballadores autònomes i les empreses podran destinar els ajuts a liquidar els seus deutes i a realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com a compensar els costos fixos incorreguts, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes  anteriors al 13 de març de 2021

DETALLS DE L’ORDRE ECO/209/2021

FES LA INSCRIPCIÓ PRÈVIA AL TRÀMIT

X