Blog
Dic 10

Nou Acord de la Comissió Europea relatiu al PERTE VEC

La darrera actualitat dels Next Generation és una autorització de la UE per al PERTE del vehicle elèctric connectat. T’ho expliquem de la mà de la patronal Foment del Treball.
La Comissió Europea ha fet pública aquest matí l’autorització, dins del marc europeu d’ajudes d’estat, d’un esquema específic per al PERTE del vehicle elèctric i connectat, per un valor de 3.000 milions d’euros.
Amb l´objectiu de facilitar les inversions en R+D i de protecció mediambiental en la cadena de subministrament per a vehicles elèctrics i connectats, la Comissió Europea autoritza que les ajudes que es concedeixin amb càrrec a aquesta línia transformadora no hauran de passar per l’avaluació ex-ante de la Comissió. Serà suficient que, a posteriori, Espanya avaluï que aquest règim no ha hagi tingut un impacte distorsionador en la competència. Encara no s’han donat detalls sobre quanties màximes d’ajuda per projecte.
Recordem  que això no significa que la UE atorgui a Espanya 3.000 milions addicionals, sinó que autoritza un règim específic per a aquesta quantia, que ja estava incorporada en el Pla espanyol i dins dels 140.000 milions d’euros que corresponen a Espanya.
En concret, l’accés a aquestes ajudes haurà de fer-se per mitjà de la presentació de projectes a les convocatòries en forma de consorcis que compleixin, entre altres, els següents requisits:
– Un mínim de 5 empreses
– Impacte en més d’una Comunitat Autònoma
– Un 40% mínim de PIMES
– Com a mínim una entitat que sigui proveïdora de coneixement i que com a tal tingui la capacitat tècnica i organitzativa suficient per a la realització de les activitats de R+D+i que incorpori el projecte tractor.

Es preveu que pugui publicar-se aviat la primera convocatòria d´aquesta línia transformadora (amb un pressupost de 500-600 milions d’euros aproximadament). A partir d´aquest moment els consorcis podran presentar els seus projectes i, per tant, començerà a executar-se el nucli central d´aquest PERTE.

AUTORITZACIÓ UE
X