Blog
Jun 30

Noves normes sobre l’IVA en el comerç electrònic

La Unió Europea estrena des d’aquest dijous, 1 de juliol, les noves normes sobre l’IVA en el comerç electrònic, amb l’objectiu d’adequar el marc tributari comunitari a la realitat digital, afavorir els intercanvis dins el bloc i introduir una major transparència en el preu d’aquest tipus de operacions.

Les noves regles de l’IVA sobre comerç electrònic van ser adoptades entre 2017 i 2019 pels Estats membre i havien d’entrar en vigor l’1 de gener d’aquest any, però la seva estrena va ser ajornada sis mesos a causa de la pandèmia pel coronavirus. Les modificacions afectaran en particular a venedors i plataformes en línia que es trobin dins la UE i també a tercers països, empreses de missatgeria i correus, a les autoritats duaneres i fiscals dels Estats membre i els consumidors europeus. Així doncs, trobem interessant que els nostres socis i sòcies ho tinguin en compte.

Les principals característiques són les següents:

  • S’estén el sistema de finestreta única a serveis d’empresa a consumidor (en endavant, B2C) diferents dels de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió o electrònics. D’aquesta manera, s’evita a les empreses identificar-se a efectes de l’IVA a cadascun dels Estats membres en què aquests serveis estiguin subjectes a l’IVA, tant si es tracta de subjectes establerts com no establerts en la Comunitat.
  • El sistema de finestreta única també s’aplicarà a les anomenades vendes intracomunitàries a distància de béns i a determinats lliuraments nacionals de béns, en concret, a les imputades a les interfícies digitals que facilitin el lliurament per part d’un proveïdor no establert a la Comunitat al consumidor final.
  • Se suprimeix el llindar actual per a les vendes intracomunitàries a distància de béns, substituint-se per un de nou comú per a tota la Unió, de 10.000 euros. Per sota d’ell mateix, tant aquestes vendes intracomunitàries com els serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió i electrònics, es localitzen a l’Estat membre on estigui establert el subjecte passiu que presti aquests serveis o on es trobin els béns quan s’iniciï el transport.
  • Es considera que les empreses que facilitin lliuraments a través d’una interfície electrònica han rebut i lliurat els béns elles mateixes.
  • Se suprimeix l’exempció de l’IVA a la importació dels petits enviaments fins a 22 euros. En el seu lloc, es crea un règim especial per a les vendes a distància de béns importats de tercers territoris o tercers països el valor no excedeixi de 150 euros. És l’anomenada finestreta única per a les importacions.
  • S’introdueixen mesures de simplificació de les vendes a distància de béns importats de valor no superior a 150 euros, per als casos en què no s’utilitzi la finestreta única.
  • Finalment, s’introdueixen noves normes en matèria de manteniment de registres per a les empreses que facilitin lliuraments de béns i prestacions de serveis a través d’una interfície electrònica, encara que no se’ls consideri proveïdor.
X