Blog
Jul 29

Nova missió comercial a Ghana

Arran de la impossibilitat temporal de realitzar missions comercials presencials i, aprofitant les noves eines de comunicació digital que ens permeten continuar fent negocis sense desplaçar-nos, estem organitzant una missió comercial virtual a Ghana, del 27 de setembre a l’1 d’octubre de 2021, amb la realització d’una agenda de contactes B2B i la realització de reunions virtuals d’acord amb el perfil de cada empresa i les seves necessitats en aquest mercat africà.

La missió pot incloure la realització d’entrevistes amb clients potencials, la selecció de representants, socis locals o distribuïdors, l’estudi de possibles inversions, etc. La preparació de les agendes la realitzarà la Spaun-Ghana Chamber of Commerce.

Per què Ghana?
El sector agrícola representa entre el 20-30 % del PIB. Per tant, la tecnologia agrícola és prioritària i ofereix grans oportunitats pel país. A la vegada, també s’obren reptes en projectes d’innovació per a la transformació de l’economia ghanesa en un model d’economia circular: tractament de residus, waste to energy i pràctiques sostenibles per a la indústria.
D’altra banda, el petroli, gas up i downstream, així com la demanda creixent d’energia tradicional i alternativa, obre la porta a oportunitats i necessitats de know-how i tecnologia en el sector energia.
També en el sector farmacèutic, Ghana és un país estratègic perquè vol intentar estimular la producció local i les col·laboracions amb empreses estrangeres per millorar la seva tecnologia.
Per acabar, la mineria extractiva també requereix de quantitats elevades d’aigua tractada. Un element addicional a tenir en compte és que les instal·lacions rurals necessiten, en molts casos, d’una font d’energia que sol ser fotovoltaica. En definitiva, les tecnologies industrials a Ghana, presenten oportunitats per a les empreses catalanes especialitzades en tecnologies industrials.

Serveis inclosos en la missió
• Webinar informativa sobre les oportunitats de negoci a Ghana realitzat per l’equip d’ACCIÓ a Ghana.
• Avaluació dels requeriments de les empreses.
• Reunió prèvia amb la directora de l’Spain-Ghana Chamber of Commerce per avaluar les possibilitats d’èxit de la participació, i l’evolució dels negocis a destí.
• Informació sobre el mercat de destí, estudis de mercat disponibles, estadístiques de comerç exterior personalitzades pels productes de l’empresa i informacions pràctiques.
• Agenda de negocis virtual. Les reunions es portaran a terme per videoconferència amb la supervisió de la directora de l’Spain-Ghana Chamber of Commerce i l’entitat.
• Assessorament especialitzat i seguiment personalitzat.
• Valoració de les accions de seguiment un cop realitzada la missió.

Despeses de participació

• Cost per agenda personalitzada virtual a Ghana : 500€ (+IVA)
• Quota d’inscripció: 350€ (+IVA) . Per a empreses No associades 450€ +IVA

 

Normes generals a la missió

1. En el moment de fer la inscripció cal presentar la següent documentació:
a. Formulari d’inscripció emplenat
b.Comprovant de l’ingrés o de la transferència bancària per un import de 350,00€ (+ IVA) o 450,00€ (+ IVA) en cas d’empreses no associades, al nº de compte UPM ES04 2100 3290 4725 0003 6153 en concepte de quota d’inscripció.

A l’hora de fer la transferència indiqueu “MISSIÓ VIRTUAL A GHANA 2021”. Aquest import es retornarà automàticament a les empreses que no siguin finalment seleccionades i serà retingut en el cas d’empreses que renunciïn a la seva participació un cop s’hagi iniciat la preparació de les agendes de contacte.
2. Atesa la limitació de places, la selecció definitiva dels participants es realitzarà entre totes les empreses que hagin complert totalment les condicions anteriors, per ordre de recepció de la inscripció i en base a la idoneïtat del producte en el mercat objectiu.
3. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions rebudes.
4. Les despeses addicionals, com per exemple la contractació d’un intèrpret, aniran a càrrec de l’empresa.

INSCRIU-TE!

X