Blog
Ene 11

Mesures de suport per a l’impuls de projectes de transformació digital

Des de la UPM, seguim amb les iniciatives per reactivar el nostre sector i ser els vostres millors aliats. En aquest cas, t’oferim acompanyar-te en la transformació digital i en la implementació de nous models de negoci davant la situació provocada per la Covid-19 a cost zero.

Suport tècnic especialitzat en processos de digitalització i millora de les següents àrees:

– Disseny i acompanyament en la millora o creació del web corporatiu i site ecommerce B2C per ampliar l’àmbit de comercialització i incrementar la facturació de comerç digital de l’empresa o autònom participant.

– Atenció als clients de manera virtual amb una agenda online per gestionar les cites virtuals o presencials amb els clients i un sistema de vídeo conferències per atendre als clients de forma virtual.

– Utilització de les xarxes socials com a eina de relació amb els clients, per enfortir la marca (branding) i generar engagement amb els clients objectiu (target group).

METODOLOGIA DE SERVEI
L’acompanyament consistirà en l’assessorament personalitzat així com una formació específica per part d’un equip tècnic especialitzat. El procés d’acompanyament s’estructurarà en cinc fases:

FASE 1: Diagnosi de la situació empresarial i comercial actual i radiografia del comerç.  Obtenir una radiografia de l’estat actual del comerç participant així com del sector concret en que actua.

FASE 2: Introducció a l’ e-commerce, a la interacció virtual amb el client i a les xarxes socials. Adquirir els coneixements necessaris per implementar el projecte a partir de formació especialitzada.

FASE 3: Definició del Pla de Màrqueting digital. Identificar les eines e-commerce i virtuals i les de xarxes socials en les que l’empresa es promocionarà.

FASE 4: Implementació de les eines e-commerce i virtuals. Disposar d’un site corporatiu i d’una eina d’e-commerce que sigui operativa i pugui mantenir-se sense la necessitat de suport extern un cop finalitzat el projecte.

FASE 5: Implementació de xarxes socials com a eina de relació amb el client. Desenvolupar el pla d’acció de comunicació digital

REQUISITS PER OBTENIR AQUEST SERVEI
Per rebre l’acompanyament, les empreses o persones treballadores autònomes interessades hauran de complir els següents requisits: Tenir un màxim de 10 persones treballadores. Disposar d’equips informàtics i connexió a Internet, així com de coneixements informàtics a nivell d’usuari/ària per part de la persona o equip que participarà en el programa.

SOL·LICITUD DEL SERVEI, T’INTERESSA?
Pots sol·licitar el servei enviant-nos un email a: info@upm.org amb l’assumpte SUBVENCIONS MICROEMPRESES/AUTONOMS
Aquesta acció està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

X