Blog
Sep 09
La UPM lamenta la falta de treballadors qualificats en el metall

La UPM lamenta la falta de treballadors qualificats en el metall

El president de la UPM, Jaume Roura, demana treball conjunt amb l’administració per revertir la situació actual

Com un incongruència veiem des de la Unió Patronal Metal·lúrgica, el moment que estem vivint a les portes d’iniciar una nova temporada formativa. D’una banda, centenars d’alumnes es queden sense poder accedir a la Formació Professional que desitjarien. De l’altra, des de la nostra Patronal, ens trobem amb una falta de mà d’obra qualificada que ens està fent molt difícil poder tenir les plantilles completes de les empreses del sector metal·lúrgic. Per tot plegat, la UPM porta mesos treballant per ofertar formació però arribem a un nou curs sense haver pogut satisfer dues necessitats: la de la joventut que vol estudiar i la de la Patronal que necessita d’aquest col·lectiu per la manca de mà d’obra especialitzada.
El president de la UPM, Jaume Roura, ho resumeix així: «El més important és la implicació de tots amb la patronal. No podem ser passius davant d’una situació que podria resoldre, de retruc, el problema de l’atur i aconseguir l’estabilitat econòmica tan desitjada per tothom. Els polítics han d’ajudar, implicar-se i oferir la seva ajuda». A tall d’exemple,  la formació d’operaris en motors de combustió està saturada i, en canvi, la formació professional en eficiència energètica no es pot dur a terme per la manca d’alumnes. Cal informar millor dels reptes i necessitats.
Des del departament de formació de la Unió Patronal Metal·lúrgia lamentem la falta d’agilitat del departament d’Educació de la Generalitat alhora de donar una resposta ràpida a la manca de places de la Formació Professional.
La directora general de la UPM, Magda Grau, afegeix: «Fa anys que es treballa per millorar la percepció social de la Formació Professional. Darrerament s’ha avançat sent una opció tan o més vàlida com el batxillerat per als estudiants d’aquest país. Malgrat això, el dèficit de places és latent, però el fet que enguany la demanda de FP hagi estat superior a un 23% respecte l’any passat, ha fet visible una situació que fa anys que es repeteix.

X