Blog
Mar 22

Informe ‘Panorama Econòmic Empresarial’

Estudi de la CEOE sobre l’impacte de la crisi
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE ha elaborat un monogràfic dels efectes de la crisi al sector empresarial que creiem d’interès per a les nostres empreses. L’OCDE ha revisat a l’alça les seves previsions de creixement per als anys 2021 i 2022. En el seu informe estima que el PIB mundial, després d’haver retrocedit un -3,4% el 2020, experimentarà un creixement del 5,6% el 2021, fet que suposa 1,4 punts més que en les seves previsions del passat mes de desembre.
A partir del 2022, el creixement perdrà una mica de vigorositat, fins al 4,0%, tres dècimes més que el previst anteriorment. Aquest inici d’any ha portat a contenir les expectatives de recuperació de l’economia espanyola. Les estimacions de creixement del PIB pel 2021 es troben en un rang comprès entre el 5% i el 6%. L’OCDE detalla els sectors més afectats, el nombre d’empreses registrades a la seguretat social i les previsions de recuperació. Us fem arribat l’informe sencer.

DESCARREGA’T L’INFORME!

X