Blog
Jul 29

Foment del Treball elabora un estudi sobre les prioritats després de la pandèmia

La Patronal Foment del Treball ha elaborat un estudi que posa el marcador a zero després de més d’un any de pandèmia i analitza els reptes immediats que té per endavant l’economia catalana i el seu teixit empresarial i productiu. Des de la UPM hem elaborat un breu resum i també us enllacem a l’informe complet, Entendre el moment. Aprofitar la recuperació. Evitar l’eufòria. Prioritats davant una nova legislatura a Catalunya, el think tank de Foment del Treball.

Enumerem els reptes:
– La primera prioritat de la nova legislatura ha de ser l’estabilitat institucional.
– La dinàmica de major despesa pública en els pròxims anys, per a recompondre les destrosses de la pandèmia, i la necessitat d’una millor provisió estable de serveis públics essencials, com a sanitat i educació, converteix en indispensable i urgent la rendició de comptes i l’avaluació sistemàtica de les polítiques públiques.
– La solidesa del nostre model sanitari i l’impuls de l’economia de la vida i de la indústria de la salut.
– L’acció de l’Administració Pública ha d’anar orientada a conformar un marc competitiu que beneficiï la globalitat del teixit productiu. Així, entre altres prioritats, destaquen la descarbonització, la digitalització i el major dimensionament de les nostres empreses.
– La imperiosa necessitat de començar a regular una economia globalitzada, com per l’obsolescència de part del model tributari espanyol.
– Les xifres d’atur juvenil i la millorable qualitat de les ocupacions, són mostra indiscutible que hem fracassat en els nostres intents per afavorir la incorporació dels joves al mercat laboral.
– Requerim noves infraestructures, no menys important és la seva interconnectivitat, perquè resulti un tot coherent i fluid.
– L’accés als fons Next Generation és fonamental per transitar de manera satisfactòria cap a un nou model productiu, sustentat en transició verda i digitalització.
– Resultarà determinant comprendre el paper de Barcelona i reforçar la presència i influència a Madrid i Brussel·les.

INFORME COMPLET DE FOMENT DEL TREBALL

X