CUPONS PER A LA COMPETITIVITAT

Abril, 2021

7Abr - 1JunAbr 78:00 amJun 1- 3:00 pmCUPONS PER A LA COMPETITIVITAT(Abril 7) 8:00 am - (Juny 1) 3:00 pm C/ Via Laietana, 32, 4ª planta -despatx 414 - 08003 Barcelona

Més

Detalls

Per vendre els teus productes a un nou país. Per exportar a través dels canals digitals. Per implementar o desenvolupar tecnologies avançades. O per adaptar el teu model de negoci al nou consumidor i a una societat cada vegada més sostenible.

Aquests són els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa, uns cupons de descompte econòmic directe que pots bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació o noves tecnologies, a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Enguany, s’incorporen noves variants per adaptar la teva empresa al nou paradigma global on l’ús dels canals digitals o la incorporació de noves tecnologies són més necessaris que mai.

Prepara’t i tria el cupó que més s’adapti a les teves necessitats. Avança cap a l’empresa del demà.

Els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara’t per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

 

CUPONS A LA INTERNACIONALITZACIÓ

Tenen per objectiu incentivar la internacionalització de les empreses i es poden bescanviar per els serveis:

 • Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.500 euros.
 • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager. Ajut màxim de 4.000 euros.

⇒ La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

Els Cupons a la internacionalització permeten la contractació de més d’un proveïdor acreditat per a la realització del projecte subvencionat.

* El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del cupó corresponent.

⇒ Aquests ajuts s’adrecen a pimes amb seu operativa a Catalunya i que encara no exporten o que exporten fins a un màxim del 25% de la seva facturació (havent facturat un mínim de 100.000€ l’any 2020). És a dir, són cupons que s’adrecen a empreses amb poca experiència exportadora o que encara no han exportat mai.

La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei, amb un ajut màxim de 2.500 euros pel cupó al pla de promoció internacional i de 4.000 euros pel cupó a la subcontractació d’un Export Manager.

Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L’empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut. En el cas dels Cupons a la innovació estratègica, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

Més informació: info@upm.org

 

CUPONS INTERNATIONAL ETRADE

Tenen per objectiu incentivar la promoció internacional de les empreses a través dels canals digitals i es poden bescanviar pels següents serveis:

 • Anàlisi de la presència actual de l’empresa als canals digitals.
 • Definició de l’estratègia digital internacional: definició d’objectius, selecció de mercats i públics objectiu, identificació de la proposta de valor i definició dels canals digitals i fases del cicle de venda en els que es treballarà.
 • Pla d’accions a canals digitals i anàlisi de costos aproximats per dur-les a terme.

L’ajut màxim és de 6.000 euros.

⇒ La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Assessors acreditats especialitzats en eCommerce per la internacionalització.

El Cupons International eTrade permeten la contractació de més d’un proveïdor acreditat per a la realització del projecte subvencionat.

* El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del cupó corresponent. A més, es permetrà la contractació de més d’un proveïdor acreditat per a la realització de l’acció subvencionada.

⇒ Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya i que han de complir amb els següents requisits:

 • Acreditar una facturació mínima de 100.000 euros l’any 2020.
 • Disposar d’una pàgina web en anglès.
 • Disposar d’un pla de promoció internacional d’un producte o servei que inclogui una selecció de països de destí, una selecció de canals de distribució i un llistat de potencials clients.

La quantia de la subvenció pels Cupons International eTrade serà d’un màxim de 6.000 euros, sempre que no superi el cost de l’actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L’empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut. En el cas dels Cupons a la innovació estratègica, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

Més informació:  info@upm.org

 

INDÚSTRIA 4.0

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de 2 anys de vida a data de sol·licitud de l’ajut.

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d’un màxim de 8.000 euros pel Cupó diagnosi indústria 4.0 o d’un màxim de 20.000 euros pel Cupó implantació indústria 4.0, sempre que no superi el cost de l’actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L’empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut. En el cas dels Cupons a la innovació estratègica, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

⇒ La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats* per ACCIÓ:

 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO
 • Assessors acreditats per ACCIÓ en l’àmbit sectorial RIS3CAT d’Indústria 4.0, en les categories: estratègia, tecnologia, operacions i organització.

En el cas del Cupó implantació indústria 4.0 es permetrà la contractació de més d’un proveïdor acreditat per la realització del projecte. Per la seva banda, el Cupó diagnosi indústria 4.0 únicament permet la contractació d’un sol proveïdor acreditat.

* Els assessors o agents tecnològics TECNIO han d’estar acreditats en el moment de la justificació del projecte. En cas que aquest no hi estigui, l’empresa no podrà cobrar el cupó tot hi que la feina estigui feta.

⇒ Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de 2 anys de vida a data de sol·licitud de l’ajut.

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d’un màxim de 8.000 euros pel Cupó diagnosi indústria 4.0 o d’un màxim de 20.000 euros pel Cupó implantació indústria 4.0, sempre que no superi el cost de l’actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L’empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut. En el cas dels Cupons a la innovació estratègica, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

Més informació:  info@upm.org

 

CUPONS A LA INNOVACIÓ ESTRATÈGICA

Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i d’implantació de tecnologies. Es poden bescanviar per un o dos dels següents serveis:

⇔ Cupó a la tecnologia

 • Per rebre assessorament adreçat al desenvolupament de tecnologia, assajos, validacions i testatges necessaris en processos de R+D i innovació de component tecnològica.
  Ajut màxim de 6.000 euros.

La subcontractació del servei cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Assessors acreditats per ACCIÓ l’àrea d’expertesa tecnològica.
 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO

⇔ Cupó a l’economia circular

 • Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos amb l’objectiu d’analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental.
  Ajut màxim de 6.000 euros.

La subcontractació del servei cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria d’Economia verda
 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO

⇔ Cupó a la fiscalitat

 • Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i.
  Ajut màxim de 2.500 euros.

La subcontractació del servei cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Assessors acreditats per ACCIÓ experts en fiscalitat en R+D+i i que a més estiguin acreditats i vigents segons la ENAC pels serveis relacionats amb l’obtenció de certificats en matèria d’R+D+i.

⇔ Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

 • Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, definir les eines per dur a terme innovació oberta, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible.
  Ajut màxim de 6.000 euros.

La subcontractació del servei cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Assessors acreditats per ACCIÓ experts en gestió de la innovació, disseny de producte i en estratègia d’innovació, corporate venturing, finances i control de gestió, màrqueting, vendes i canals digitals, operacions i organització.

⇔ Cupó a la propietat industrial

 • Per la redactar i presentar patents o models d’utilitat.
  Ajut màxim de 2.500 euros
 • Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa.
  Ajut màxim de 4.000 euros.

La subcontractació del servei cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria de propietat industrial. En el servei d’assessorament i definició d’un pla estratègic també es poden contractar proveïdors de la categoria d’estratègia.

Més informació:  info@upm.org

   

   

  Hora

  Abril 7 (Dimecres) 8:00 am - Juny 1 (Dimarts) 3:00 pm

  Ubicació

  UPM

  C/ Via Laietana, 32, 4ª planta -despatx 414 - 08003 Barcelona

  Organitzador

  Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

  X