Estudi, disseny i accions pels plans de formació

Estudi i disseny de plans de formació 

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) disposa dels recursos per a analitzar i dissenyar accions formatives adequades i específiques a les necessitats de formació de les empreses, així com per estudiar les fórmules més idònies de finançament. Els programes de formació establerts es poden adaptar als objectius i perfils dels participants tant en les accions formatives com en les matèries requerides.

UPM ofereix atenció personalitzada i disseny a mida de les accions formatives que requereixin les empreses,  flexibilitat horària i de dates, execució de la formació, seguiment i avaluació dels participants i gestió del crèdit de formació, per tal de garantir la transferència de la formació als llocs de treball i la solució de les problemàtiques específiques de les empreses.

 

Accions complementàries a la formació

Entre les iniciatives de formació contínua d’UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) figuren les accions complementàries i d’acompanyament a la formació, que tenen per objectiu la recerca i la prospecció del mercat de treball per anticipar-se als canvis en els sistemes productius, l’anàlisi de la repercussió de la formació contínua en la competitivitat de les empreses i en la qualificació dels treballadors, l’elaboració de productes i eines innovadores relacionats amb la formació i, en definitiva, la determinació de les necessitats de formació amb la finalitat d’impulsar el progrés econòmic dels sectors productius en el conjunt de l’economia.

L’any 2008 UPM va desenvolupar una acció anomenada “Pla estratègic per a la implantació de la teleformació al sector Metall de Catalunya”. L’objectiu va ser analitzar les experiències de teleformació a les empreses del sector del metall (tipus de formació, classe de destinataris, temàtiques, metodologia utilitzades, resultats obtinguts, etc.). Aquesta anàlisi es va fer mitjançant un estudi qualitatiu a un total de 5-10 empreses, en base a un qüestionari i una entrevista en profunditat amb la persona responsable de formació i els sindicats de cadascuna d’elles. Les empreses participants eren representatives dels diversos subsectors que engloba UPM. A partir dels resultats derivats de l’estudi, així com de les hipòtesis de partida, es va elaborar una sèrie d’eines formatives.

Actualitat

Cursos

Abril, 2021

Inscripción cursos TeleformaciónEsdeveniment mensual (Març)

Més

Detalls

 

Hora

Esdeveniment mensual (Març)

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

APPRODUCTIVITY 4.0Esdeveniment mensual (Març)

Més

Detalls

APPRODUCTIVITY 4.0 – El software d’equilibrat per a la Indústria 4.0

Hora

Esdeveniment mensual (Març)

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

7Abr - 1JunAbr 78:00 amJun 1- 3:00 pmCUPONS PER A LA COMPETITIVITAT8:00 am - (Juny 1) 3:00 pm C/ Via Laietana, 32, 4ª planta -despatx 414 - 08003 Barcelona

Més

Detalls

Per vendre els teus productes a un nou país. Per exportar a través dels canals digitals. Per implementar o desenvolupar tecnologies avançades. O per adaptar el teu model de negoci al nou consumidor i a una societat cada vegada més sostenible.

Aquests són els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa, uns cupons de descompte econòmic directe que pots bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació o noves tecnologies, a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Enguany, s’incorporen noves variants per adaptar la teva empresa al nou paradigma global on l’ús dels canals digitals o la incorporació de noves tecnologies són més necessaris que mai.

Prepara’t i tria el cupó que més s’adapti a les teves necessitats. Avança cap a l’empresa del demà.

Els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara’t per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

 

CUPONS A LA INTERNACIONALITZACIÓ

Tenen per objectiu incentivar la internacionalització de les empreses i es poden bescanviar per els serveis:

 • Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.500 euros.
 • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager. Ajut màxim de 4.000 euros.

⇒ La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

Els Cupons a la internacionalització permeten la contractació de més d’un proveïdor acreditat per a la realització del projecte subvencionat.

* El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del cupó corresponent.

⇒ Aquests ajuts s’adrecen a pimes amb seu operativa a Catalunya i que encara no exporten o que exporten fins a un màxim del 25% de la seva facturació (havent facturat un mínim de 100.000€ l’any 2020). És a dir, són cupons que s’adrecen a empreses amb poca experiència exportadora o que encara no han exportat mai.

La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei, amb un ajut màxim de 2.500 euros pel cupó al pla de promoció internacional i de 4.000 euros pel cupó a la subcontractació d’un Export Manager.

Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L’empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut. En el cas dels Cupons a la innovació estratègica, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

Més informació: info@upm.org

 

CUPONS INTERNATIONAL ETRADE

Tenen per objectiu incentivar la promoció internacional de les empreses a través dels canals digitals i es poden bescanviar pels següents serveis:

 • Anàlisi de la presència actual de l’empresa als canals digitals.
 • Definició de l’estratègia digital internacional: definició d’objectius, selecció de mercats i públics objectiu, identificació de la proposta de valor i definició dels canals digitals i fases del cicle de venda en els que es treballarà.
 • Pla d’accions a canals digitals i anàlisi de costos aproximats per dur-les a terme.

L’ajut màxim és de 6.000 euros.

⇒ La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Assessors acreditats especialitzats en eCommerce per la internacionalització.

El Cupons International eTrade permeten la contractació de més d’un proveïdor acreditat per a la realització del projecte subvencionat.

* El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del cupó corresponent. A més, es permetrà la contractació de més d’un proveïdor acreditat per a la realització de l’acció subvencionada.

⇒ Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya i que han de complir amb els següents requisits:

 • Acreditar una facturació mínima de 100.000 euros l’any 2020.
 • Disposar d’una pàgina web en anglès.
 • Disposar d’un pla de promoció internacional d’un producte o servei que inclogui una selecció de països de destí, una selecció de canals de distribució i un llistat de potencials clients.

La quantia de la subvenció pels Cupons International eTrade serà d’un màxim de 6.000 euros, sempre que no superi el cost de l’actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L’empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut. En el cas dels Cupons a la innovació estratègica, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

Més informació:  info@upm.org

 

INDÚSTRIA 4.0

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de 2 anys de vida a data de sol·licitud de l’ajut.

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d’un màxim de 8.000 euros pel Cupó diagnosi indústria 4.0 o d’un màxim de 20.000 euros pel Cupó implantació indústria 4.0, sempre que no superi el cost de l’actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L’empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut. En el cas dels Cupons a la innovació estratègica, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

⇒ La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats* per ACCIÓ:

 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO
 • Assessors acreditats per ACCIÓ en l’àmbit sectorial RIS3CAT d’Indústria 4.0, en les categories: estratègia, tecnologia, operacions i organització.

En el cas del Cupó implantació indústria 4.0 es permetrà la contractació de més d’un proveïdor acreditat per la realització del projecte. Per la seva banda, el Cupó diagnosi indústria 4.0 únicament permet la contractació d’un sol proveïdor acreditat.

* Els assessors o agents tecnològics TECNIO han d’estar acreditats en el moment de la justificació del projecte. En cas que aquest no hi estigui, l’empresa no podrà cobrar el cupó tot hi que la feina estigui feta.

⇒ Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de 2 anys de vida a data de sol·licitud de l’ajut.

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d’un màxim de 8.000 euros pel Cupó diagnosi indústria 4.0 o d’un màxim de 20.000 euros pel Cupó implantació indústria 4.0, sempre que no superi el cost de l’actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L’empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut. En el cas dels Cupons a la innovació estratègica, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

Més informació:  info@upm.org

 

CUPONS A LA INNOVACIÓ ESTRATÈGICA

Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i d’implantació de tecnologies. Es poden bescanviar per un o dos dels següents serveis:

⇔ Cupó a la tecnologia

 • Per rebre assessorament adreçat al desenvolupament de tecnologia, assajos, validacions i testatges necessaris en processos de R+D i innovació de component tecnològica.
  Ajut màxim de 6.000 euros.

La subcontractació del servei cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Assessors acreditats per ACCIÓ l’àrea d’expertesa tecnològica.
 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO

⇔ Cupó a l’economia circular

 • Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos amb l’objectiu d’analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental.
  Ajut màxim de 6.000 euros.

La subcontractació del servei cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria d’Economia verda
 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO

⇔ Cupó a la fiscalitat

 • Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i.
  Ajut màxim de 2.500 euros.

La subcontractació del servei cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Assessors acreditats per ACCIÓ experts en fiscalitat en R+D+i i que a més estiguin acreditats i vigents segons la ENAC pels serveis relacionats amb l’obtenció de certificats en matèria d’R+D+i.

⇔ Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

 • Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, definir les eines per dur a terme innovació oberta, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible.
  Ajut màxim de 6.000 euros.

La subcontractació del servei cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Assessors acreditats per ACCIÓ experts en gestió de la innovació, disseny de producte i en estratègia d’innovació, corporate venturing, finances i control de gestió, màrqueting, vendes i canals digitals, operacions i organització.

⇔ Cupó a la propietat industrial

 • Per la redactar i presentar patents o models d’utilitat.
  Ajut màxim de 2.500 euros
 • Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa.
  Ajut màxim de 4.000 euros.

La subcontractació del servei cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria de propietat industrial. En el servei d’assessorament i definició d’un pla estratègic també es poden contractar proveïdors de la categoria d’estratègia.

Més informació:  info@upm.org

 

 

Hora

Abril 7 (Dimecres) 8:00 am - Juny 1 (Dimarts) 3:00 pm

Ubicació

UPM

C/ Via Laietana, 32, 4ª planta -despatx 414 - 08003 Barcelona

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

12Abr3:00 pmPRL Part específica d’ofici. Sector Metall en Construcció (6h) 3:00 pm Via Laietana, 32 (Edifici Foment del treball)

Detalls


Lloc d’impartició/ Modalitat:
Martorell, presencial
Data i horari: 12 d’abril de 15:00 a 21:00 h
100% Subvencionat pel Consorci.
Programa

Hora

(Dilluns) 3:00 pm

Ubicació

UNIO PATRONAL METAL Formación

Via Laietana, 32 (Edifici Foment del treball)

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

13Abr9:00 amELEMENTOS ROSCADOS – Online9:00 am

Detalls

Lugar de impartición: On line
Calendario: Del 13 al 20 de abril
Horario: martes y jueves de 9:00 a 12:00hores
Programa

Hora

(Dimarts) 9:00 am

Ubicació

ON LINE

Organitzador

Centre de Formació Pràctica . Fundació Lacetània Pol. Ind. Els Dolors, s/n - Palau Firal - Manresa

13Abr9:00 amPRL Sector Metall Ofici C129:00 am Via Laietana, 32 (Edifici Foment del treball)

Detalls

C12.Treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i electromecànics

Modalitat:Presencial
Lloc d’impartició: UPM Barcelona
Hores del curs: 20 hores
Calendari:del 13 al 22 d’Abril
Horari:  dimarts i dijous de 9:00 a 14:00 hores
Preu: 260€ – 100% bonificable per FUNDAE

Hora

(Dimarts) 9:00 am

Ubicació

UNIO PATRONAL METAL Formación

Via Laietana, 32 (Edifici Foment del treball)

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

13Abr3:00 pmPRL sector metall construcció (20h)3:00 pm C/ Manuel Gallardo S/N - Martorell

Més

Detalls


Lloc d’impartició/Modalitat:
Martorell, presencial
Dates i horari: Del  13  al 23 d’abril – dimarts dijous i divendres de 15:00 a 20:00
100% Subvencionat pel Consorci
Programa
Veure diferents oficis

Hora

(Dimarts) 3:00 pm

Ubicació

Centre de formació professional de l'automoció

C/ Manuel Gallardo S/N - Martorell

Organitzador

Centre de Formació Professional de l'automoció

13Abr3:00 pmPRL sector metall (20h)3:00 pm C/ Manuel Gallardo S/N - Martorell

Detalls

Del C4 al C30
Lloc d’impartició/Modalitat:
Martorell, presencial
Dates i horari: Del  13  al 23 d’abril – dimarts, dijous i divendres  de 15:00 a 20:00 h
100% Subvencionat pel Consorci
Programa

Hora

(Dimarts) 3:00 pm

Ubicació

Centre de formació professional de l'automoció

C/ Manuel Gallardo S/N - Martorell

Organitzador

Centre de Formació Professional de l'automoció

13Abr4:00 pmPRL Part específica d’ofici. Sector Metall (8h)4:00 pm C/ Manuel Gallardo S/N - Martorell

Detalls


Lloc d’impartició/modalitat:
Martorell, presencial
Dates i horaris: Dimarts 13 i dijous 15 d’abrl de 16:00 a 20:00 h
100% Subvencionat pel Consorci
Programa

Hora

(Dimarts) 4:00 pm

Ubicació

Centre de formació professional de l'automoció

C/ Manuel Gallardo S/N - Martorell

Organitzador

Centre de Formació Professional de l'automoció

14Abr12:00 pmCOM ENCERTAR EL MILLOR PRODUCTE PER EXPORTAR?12:00 pm

Detalls

Lloc d’impartició: ON LINE
Calendari: Dimecres, 14 d’abril de 2021
Horari: de 12:00 a 13:00 hores
PONENT: Albert Campi. Director General BBI Spain. BBI. Desprès de dirigir empreses internacionals, dirigeix BBI en combinació amb la tasca de coaching estratègic.
Inscripció:

Hora

(Dimecres) 12:00 pm

Ubicació

ON LINE

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

15Abr9:00 pmWEBINAR: ESTAMINA - Vols reduir un 4% de la teva factura elèctrica?9:00 pm C/ Via Laietana, 32, 4ª planta -despatx 414 - 08003 Barcelona

Detalls

Lloc d’impartició: ON LINE
Calendari: 15 d’abril de 2021
Horari: dijous de 9:00 a 10:00
Ponent: Joan Elias Viñeta
Llicenciat en Dret, Màster en Assessoria d´Empresa i Màster en Marketing i vendes a ESADE, fundador d´Estamina.
La webinar és gratuïta per als socis d’UPM.
Per aquells que no ho siguin, el preu a abonar és de 30€ abans del 13 d’abril al número de compte  ES04 2100 3290 4725 0003 6153.


Hora

(Dijous) 9:00 pm

Ubicació

UPM

C/ Via Laietana, 32, 4ª planta -despatx 414 - 08003 Barcelona

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

16Abr4:00 pmBIG DATA IAula Virtual4:00 pm

Detalls


Lloc d’impartició: CIEF
Calendari: Del 16 d’abril al 29 de maig
Horari:
Divendres de 16:00 a 20:00
Dissabtes de 9:00 a 13:00
100% subvencionat pel Consorci
Programa

Hora

(Divendres) 4:00 pm

Ubicació

ON LINE

Organitzador

CIEF C/ Francesc Tàrrega,14

16Abr6:00 pmDISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR AMB AUTOCAD6:00 pm C/ Llorens i Artigas,12 -Barcelona

Detalls

Lloc d’impartició: Barcelona
Calendari: del 16 d’abril al 12 de junio
Horari:
Divendres de 18:00 a 21:00 hores
Dissabte de 9:00 a 13:00 hores
Programa

Hora

(Divendres) 6:00 pm

Ubicació

Fundació Privada Centre CIM

C/ Llorens i Artigas,12 -Barcelona

Organitzador

Fundació Privada Centre CIMC/ Llorens i artigas,12 Barcelona

19Abr9:00 amPRL Part específica d’ofici. Sector Metall en Construcció (6h)9:00 am Via Laietana, 32 (Edifici Foment del treball)

Detalls

Lloc d’impartició/ Modalitat: Barcelona, presencial
Data i horari: 19 i 21 d’abril  de 9:00 a 12:00 h
100% Subvencionat pel Consorci.
Programa

Hora

(Dilluns) 9:00 am

Ubicació

UNIO PATRONAL METAL Formación

Via Laietana, 32 (Edifici Foment del treball)

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

20Abr6:00 pmFabricació additiva per impressió 3D6:00 pm C/ Llorens i Artigas,12 -Barcelona

Detalls

Lloc d’impartició: Barcelona
Calendari: del 20 d’abril al 20 de maig
Horari: Dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores
Programa

Hora

(Dimarts) 6:00 pm

Ubicació

Fundació Privada Centre CIM

C/ Llorens i Artigas,12 -Barcelona

Organitzador

Fundació Privada Centre CIMC/ Llorens i artigas,12 Barcelona

21Abr9:30 pmOportunitats de negoci a Vietnam, Malàisia i Indonèsia.9:30 pm

Detalls

Lloc d’impartició: ON LINE
Calendari: Dimecres, 21 d’abril de 2021
Horari: de 9:30 a 10:30 hores
PONENT: Jordi Maluquer, Director oficines d’ACCIÓ a Sud-est Asiàtic.
Inscripció:


Hora

(Dimecres) 9:30 pm

Ubicació

ON LINE

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

23Abr6:00 pmAUTODESK INVENTOR I6:00 pm C/ Llorens i Artigas,12 -Barcelona

Detalls

Lloc d’impartició: Barcelona
Calendari: del 23 d’abril al 9 de juliol
Horari:
Divendres de 18:00 a 21:00 hores
Dissabte de 9:00 a 13:00 hores
Programa

Hora

(Divendres) 6:00 pm

Ubicació

Fundació Privada Centre CIM

C/ Llorens i Artigas,12 -Barcelona

Organitzador

Fundació Privada Centre CIMC/ Llorens i artigas,12 Barcelona

23Abr6:00 pmDisseny 3D Paramètric per impressió 3D6:00 pm C/ Llorens i Artigas,12 -Barcelona

Detalls

Lloc d’impartició: Barcelona
Calendari: del 23 d’abril al 29 de maig
Horari:
Divendres de 18:00 a 21:00 hores
Dissabte de 9:00 a 13:30 hores
Programa

Hora

(Divendres) 6:00 pm

Ubicació

Fundació Privada Centre CIM

C/ Llorens i Artigas,12 -Barcelona

Organitzador

Fundació Privada Centre CIMC/ Llorens i artigas,12 Barcelona

26Abr4:00 pmAUTÓMATAS PROGRAMABLES4:00 pm C/ Francesc Tàrrega, 14 - Barcelona

Més

Detalls

C12.Treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i electromecànics
Modalitat: Presencial
Lloc d’impartició: Barcelona
Hores del curs: 60 hores
Calendari: del 26 d’abril al 19 de maig
Horari:  de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00h
Preu:  100% Subvencionat per SEPE
Programa

 

Hora

(Dilluns) 4:00 pm

Ubicació

CIEF

C/ Francesc Tàrrega, 14 - Barcelona

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

26Abr4:00 pmPRL PER A TREBALLS D'ELECTRICIDAD, MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS D'AT i BT.4:00 pm C/ Francesc Tàrrega, 14 - Barcelona

Més

Detalls

PRL PER A TREBALLS D’ELECTRICIDAD, MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’AT i BT.
Modalitat: Presencial
Lloc d’impartició: Barcelona
Hores del curs: 20 hores
Calendari: del 26 d’abril al 10 de maig
Horari:  de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00h
Preu:  100% Subvencionat per SEPE
Programa

Hora

(Dilluns) 4:00 pm

Ubicació

CIEF

C/ Francesc Tàrrega, 14 - Barcelona

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

26Abr4:00 pmCALIBRACIÓN, METROLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES4:00 pm C/ Francesc Tàrrega, 14 - Barcelona

Detalls


Modalitat: Presencial
Lloc d’impartició:  Barcelona
Hores del curs: 16 hores
Calendari: 26 d’abril al 5 de maig
Horari: dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00h
Preu: 100% subvencionat per SEPE

Hora

(Dilluns) 4:00 pm

Ubicació

CIEF

C/ Francesc Tàrrega, 14 - Barcelona

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

27Abr9:00 amPRL Sector Metall Reciclatge C129:00 am Via Laietana, 32 (Edifici Foment del treball)

Detalls


C12.Treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i electromecànics

Modalitat: Presencial
Lloc d’impartició: UPM Barcelona
Hores del curs: 4 hores
Calendari: 27 d’Abril
Horari:  dimarts  de 9:00 a 13:00 hores
Preu: 60€ – parcialment bonificable per FUNDAE

 

Hora

(Dimarts) 9:00 am

Ubicació

UNIO PATRONAL METAL Formación

Via Laietana, 32 (Edifici Foment del treball)

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

27Abr9:30 amWebinar - Possibilitats de finançament per a PIMES més enllà del Next Generation9:30 am

Més

Detalls

Lloc d’impartició: ON LINE
Calendari: 27 abril de 2021
Horari:  dimarts a les  9:30
Ponent:  Victòria Palau, Key Account Manager a l’àrea d’Innovació. Compta amb més de 16 anys d’experiència en la gestió i execució de projectes en l’àmbit de la innovació.
Descripció:
A la sessió María Victoria Palau, Key Account Manager d’Euro-Funding, donarà a conèixer les línies de finançament disponibles en l’entorn de les pimes destinades a el desenvolupament de projectes de digitalització i les convocatòries per a les inversions productives de diversos components, ja siguin de caràcter industrial, eficiència energètica, etc.
A més, Maria Victòria comentarà les últimes novetats publicades sobre els fons de recuperació europeu Next Generation.

La webinar és gratuïta per als socis d’UPM.
Per aquells que no ho siguin, el preu a abonar és de 30€ abans del 23 d’abril al número de compte  ES04 2100 3290 4725 0003 6153

Hora

(Dimarts) 9:30 am

Ubicació

ON LINE

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

27Abr4:00 pmPRL PARA TRABAJOS DE OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES4:00 pm C/ Francesc Tàrrega, 14 - Barcelona

Detalls

Modalitat: Presencial
Lloc d’impartició: Barcelona
Hores del curs: 20 hores
Calendari: del 27 d’abril al 11 de maig
Horari: dimarts i dijous de 16.00 a 20.00h
Preu:  100% Subvencionat per SEPE
Programa

Hora

(Dimarts) 4:00 pm

Ubicació

CIEF

C/ Francesc Tàrrega, 14 - Barcelona

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

28Abr8:00 amAUTOCAD AVANÇAT 2D I 3DAula Virtual8:00 am C/ Llorens i Artigas,12 -Barcelona

Detalls


Lloc d’impartició: Barcelona
Calendari: Del 28 d’abril al 26 de maig
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 8.00 a 11.00 hores
100% subvencionat pel Consorci
Programa

Hora

(Dimecres) 8:00 am

Ubicació

Fundació Privada Centre CIM

C/ Llorens i Artigas,12 -Barcelona

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

28Abr8:30 amPRL Treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i electromecànics8:30 am C/ Via Laietana, 32, 4ª planta -despatx 414 - 08003 Barcelona

Detalls

C12.Treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i electromecànics

Modalitat: Presencial
Lloc d’impartició: UPM Barcelona
Hores del curs: 20 hores
Calendari: del 28 al 30 d’Abril
Horari: Dimecres i dijous de 8.30 a 14.30 i divendres de 8.30 a 13.30 i de 14.30 a 17.30h
Preu: 260€ – 100% bonificable per FUNDAE

Hora

(Dimecres) 8:30 am

Ubicació

UPM

C/ Via Laietana, 32, 4ª planta -despatx 414 - 08003 Barcelona

Organitzador

Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

X