Blog
Jun 28

Enquesta de juny: Les empreses del metall revisen la seva política de preus

De la darrera enquesta realitzada per part de la UPM a empreses del metall, es dedueix que el sector ha revisat de forma generalitzada la seva política de preus com a conseqüència de la pressió dels costos. Tanmateix, la major part d’empreses també ha registrat disminucions de la seva rendibilitat.

De fet, segons resultats de l’enquesta, el 75% de les respostes obtingudes apunta al fet que les empreses del metall han repercutit parcialment en els seus preus de venda la pujada de costos de l’energia i d’altres subministraments, però no completament sinó que una part s’ha traduït en una reducció dels marges.

Val a dir que el Banc d’Espanya, en els seus darrers informes, reflecteix a través de l’anàlisi de diversos indicadors que s’està produint ja una translació de costos als preus de venda. I descriu l’existència d’indicis que manifesten una disminució dels marges empresarials com a resultat de l’increment de la pressió dels costos.

En aquesta línia, la patronal CEPYME ha registrat que en el cas de les Pimes, que l’increment de costos de l’energia i d’altres subministraments no s’ha traslladat de forma completa i generalitzada als preus de venda. La qual cosa està impactat en els seus resultats i en altres indicadors com la liquiditat empresarial.

Font: Banc d’Espanya, CEAM, CEPYME, Europa Press, UPM

VOTA L’ENQUESTA DE JULIOL!

X