Blog
Oct 19

El president Jaume Roura visita la nova fàbrica de Grífols a Dublín

El president de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), Jaume Roura i Calls, ha vistat aquest dimecres les instal·lacions de la nova fàbrica de Grífols a Dublín. El president Roura, en categoria també de vicepresident de Foment del Treball, ha pogut constatar de primera mà l’enorme pes productiu, econòmic i social d’aquesta empresa catalana líder al món en matèria farmacèutica i química.

Des de Dublín, Grífols produeix albúmina, la poteïna més abundant del plasma, davant la creixent demanda de medicaments arreu del món.

El CEO de Grífols, Víctor Grífols, ha explicat de primera mà la feina que fan davant la representació més important de l’empresariat català, també representat pel president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Així doncs, aquesta factoria construïda per proveïdors catalans, suposa una inversió de 300 milions d’euros. La UPM, al costat de l’èxit dels nostres empresaris catalans!

X