Blog
Jul 12

DONES X, El desafiament en la indústria

La irrupció de la dona X en el marc laboral amb un nou discurs en l’àmbit de les relacions empresarials, es converteix en un desafiament davant les estructures establertes.
Des de la UPM, i de la mà de Foment del Treball, tractem de contribuir a generar mesures per a la igualtat efectiva entre dones i homes que tinguin en compte el respecte a la igualtat i la no discriminació.
Per tot plegat, organitzem la jornada virtual Dones X,  el desafiament en la Indústria, una trobada eminentment pràctica que pretén establir una nova visió enfront del marc tradicional i l’obertura cap a noves formes d’entendre les principals qüestions d’actualitat en la negociació col·lectiva que incideixen en: els continguts i els procediments de negociació, la solució eventual de conflictes i la definició d’estratègies empresarials. Busquem contextualitzar les competències clau i el model de pensament femení enfront dels desafiaments del sector.

Ponent
Miriam Mateos, Consultora Sènior en Igualtat. Grau Superior com a Tècnica en Promoció de Gènere, Agent d’Igualtat i Perita experta en casos de violència laboral i procediments d’intervenció en assetjament sexual per raons de sexe o mobbing. Amb una gran experiència, ha implementat més de 150 plans d’Igualtat Acreditats.

 

Programa
0. Introducció: igualtat efectiva de dones i homes el marc de la negociació col·lectiva
1.    Dones X a la Indústria del Metall
2.    Aportació de valor de la dona al sector industrial
3.    Com atraure el talent femení

Apunta les coordenades
Data: Dimarts, 20 de juliol 2021
Horari: de 10-12h
Format: Webinar amb zoom (els farem arribar el link i les indicacions per la connexió el dia anterior a la sessió).
Preu: Acció 100% subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya
Número d’expedient TSF051/19/00005

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

INSCRIPCIONS

X