Departaments

 • Negociació col·lectiva.
  • Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona.
  • Conveni Col·lectiu per al Sector del Comerç del Metall de la Província de Barcelona.
  • Conveni Col·lectiu per a la Indústria Metal·logràfica de Catalunya.
  • Acords sectorials d’interès per al sector del metall.
 • Assessorament i resolució de consultes d’àmbit jurídic-laboral: contractes, calendari laboral, faltes i sancions, acomiadaments, absentisme, …..
 • Informació i elaboració d’informes de caràcter jurídic-laboral.
 • Assessorament jurídic i suport a les Comissions Paritàries dels convenis.
  • Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona.
  • Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall de la Província de Barcelona.
  • Comissió Paritària per a la Igualtat d’Oportunitats del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona.
  • Comissió Paritària per a la Prevenció de Riscos Laborals.
 • Assessorament i suport a altres comissions de treball.
  • Grup de Treball sobre l’Absentisme.
  • Comissió d’Innovació en les Relacions Laborals.

Des del departament de Formació de la Unió Patronal Metal·lúrgica, amb l’objectiu de poder aportar millores als serveis formatius al col·lectiu dels nostres afiliats, us volem oferir diferents solucions formatives per a les vostres empreses.

Treballem amb diferents modalitats de cursos, trobant sempre la solució més òptima:

 • Formació Subvencionada:

  • Gestionem i impartim plans formatius per a treballadors en actiu, 100% subvencionats en l’àmbit de la indústria, la construcció i les Tic’s. Aquests són provinents de programes a nivell Estatal (Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo) i a nivell autonòmic (Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya).
 • Formació Bonificada:

  • Específica en modalitat teleformació:  disposem d’un ampli llistat d’accions formatives en els àmbits: informàtica i tic; qualitat i medi ambient; producció i logística; màrqueting i comerç, prevenció de riscos laborals, juridico-laboral, …
  • Específica en modalitat teleformació:  disposem d’un ampli llistat d’accions formatives en els àmbits: informàtica i tic; qualitat i medi ambient; producció i logística; màrqueting i comerç, prevenció de riscos laborals, juridico-laboral, …
  • Formació a mida o IncomPany: Donada l’amplia experiència i el coneixement en les necessitats del sector, dissenyem propostes específiques a mida on tots els seus continguts, durada i horari els adeqüem a les exigències i necessitats del client.

Gestionem les Bonificacions, dirigides a les empreses com a entitat gestora externa

Estudi i disseny de plans de formació i plans de carrera

Per mantenir motivats als treballadors és important donar-los l’oportunitat de créixer professionalment. La formació interna és una de les tècniques per a la retenció del talent que ens permet definir objectius a llarg termini i aportar les eines necessàries per assolir-los.

Des de la Unió Patronal, realitzem estudis de necessitats formatives amb l’objectiu de:

 • Conèixer l’estat actual dels nivells formatius i de les accions formatives empreses fins al moment.
 • Identificar, analitzar i definir les necessitats formatives que han de permetre fer les empreses més competitives.
 • Definir les prioritats formatives en base a la seva urgència, mancances detectades, demandes pròpies de la empresa.
 • Definir la millor metodologia docent per a cobrir les necessitats detectades.

Targeta Professional de la Construcció (TPC) per al Sector del Metall.

Targeta Professional per al Sector del Metall. (TPM)

Som punt de formació i tramitació de la Targeta Professional de la Construcció (TPC) per al Sector del Metall. Aquest és un Document expedit per la FMF, amb l’objectiu d’acreditar, entre d’altres, la formació específica rebuda pel treballador en matèria de prevenció de riscos laborals en aquelles activitats del Metall que operen en obres de construcció.

UPM està acreditada i homologada davant de la FMF per a impartir els continguts sol·licitats en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en els cursos específics del metall establerts en el capítol XVII, Annex II del “ II Convenio colectivo estatal de la Industria, la tecnología y los servicios del sector metal”

UPM també està acreditada i homologada davant de la FLC (Fundació Laboral de la Construcció) per a impartir els continguts sol·licitats en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en els cursos específics del metall requerits per a treballar a obres de construcció, establerts en el capítol XVIII, Annex IV i VI del II “Convenio colectivo estatal de la Industria, la tecnología y los servicios del sector metal”

 

Participació en la Comissió Paritària Sectorial de Formació Professional del Metall de Catalunya.

 • Anàlisi de la realitat present i futura en matèria d’innovació (estudis i enquestes, identificació i promoció d’àrees/oportunitats de desenvolupament tecnològic, accions de benchmarking, etc.).
 • Dotació  de major competitivitat al teixit empresarial, impulsant iniciatives innovadores (projectes i metodologies dirigits a les empreses pel que fa a professionalització, incorporació d’eines de gestió i organització eficients, etc., afavorir l’accés a mercats i tecnologies de futur, fomentar la participació en plans i programes tecnològics públics, fomentar les aliances estratègiques i els processos de concentració, ajudar a crear i consolidar empreses innovadores i de base tecnològica amb potencial de creixement, etc.).
 • Sensibilització, difusió  i formació  dels agents del sector en el camp de la innovació (sensibilització i formació sobre la importància de la R+D+i, reforç de la informació sobre ajuts i subvencions, i incentivació de la participació empresarial en plans i programes, i suport tècnic a la preparació i presentació de projectes).
 • Cohesió i lideratge de la innovació del sector a Catalunya, marcant línies de desenvolupament futur (participació en projectes de R+D+i, impuls i intensificació de les relacions entre empreses i centres tecnològics i universitats, i coordinació de  les activitats dels centres tecnològics i de les universitats).

 • Assessorament i resolució de consultes en l’àmbit de la internacionalització empresarial.
 • Promoció internacional de les empreses (fires, missions comercials, grups d’exportació, inversions a l’estranger, etc.): PLAMETALL.CAT
 • Desenvolupament de projectes internacionals en col·laboració amb altres organitzacions (Fons Social Europeu, Leonardo da Vinci, etc.).
 • Relacions amb altres patronals i organitzacions europees (AMMA-Itàlia, CEFORALP-França, METALLURGIE-França, BBW-Alemanya, UVB-Alemanya, VBM-Alemanya, etc.).
 • Informació sobre ajuts, subvencions i mercats.

 • Informació sobre temes fiscals i comptables (normativa, etc.).
 • Consultes i assessorament personalitzat a empreses i entitats en matèries fiscal i comptable.
 • Negociació i gestió d’acords de col·laboració de tipus comercial, en benefici de les empreses del metall.
 • Atenció al soci.
 • Suport a les empreses en la cerca de finançament en bones condicions:
  • Organismes Públics:
   • ICO (Instituto de Crédito Oficial)
   • ICF (Institut Català de Finances)
   • Etc.
  • Entitats Financeres.

 • Diagnosi sobre el posicionament d’empreses en cercadors web (SEO).
 • Anàlisi de la situació de webs empresarials.
 • Alta d’empreses en directoris i cercadors.
 • Assessorament en l’aplicació i verificació d’accions en matèria de posicionament web.
 • Assessorament en la implantació d’eines informàtiques.
 • Suport en la cerca i selecció de proveïdors de software i hardware.
X