Departaments

 

 

 • Negociació col·lectiva.
  • Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona.
  • Conveni Col·lectiu per al Sector del Comerç del Metall de la Província de Barcelona.
  • Conveni Col·lectiu per a la Indústria Metal·logràfica de Catalunya.
  • Acords sectorials d’interès per al sector del metall.
 • Assessorament i resolució de consultes d’àmbit jurídic-laboral: contractes, calendari laboral, faltes i sancions, acomiadaments, absentisme, …..
 • Informació i elaboració d’informes de caràcter jurídic-laboral.
 • Assessorament jurídic i suport a les Comissions Paritàries dels convenis.
  • Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona.
  • Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall de la Província de Barcelona.
  • Comissió Paritària per a la Igualtat d’Oportunitats del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona.
  • Comissió Paritària per a la Prevenció de Riscos Laborals.
 • Assessorament i suport a altres comissions de treball.
  • Grup de Treball sobre l’Absentisme.
  • Comissió d’Innovació en les Relacions Laborals.

 

 

 • Gestió de subvencions i impartició de formació contínua, mitjançant contractes programa a nivell estatal (Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo) i a nivell autonòmic (Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya).
  • Presencial.
  • “In company”.
  • “On line”.
  • A distància.
 • Gestió de subvencions i impartició de formació ocupacional/reciclatge.
 • Gestió de Bonificacions, dirigida a les empreses com a entitat organitzadora.
 • Targeta Professional de la Construcció (TPC) per al Sector del Metall.
 • Estudi i disseny de plans de formació.
 • Disseny i execució d’accions complementàries en el marc del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.
 • Participació en la Comissió Paritària Sectorial de Formació Professional del Metall de Catalunya.

 

 

 • Anàlisi de la realitat present i futura en matèria d’innovació (estudis i enquestes, identificació i promoció d’àrees/oportunitats de desenvolupament tecnològic, accions de benchmarking, etc.).
 • Dotació  de major competitivitat al teixit empresarial, impulsant iniciatives innovadores (projectes i metodologies dirigits a les empreses pel que fa a professionalització, incorporació d’eines de gestió i organització eficients, etc., afavorir l’accés a mercats i tecnologies de futur, fomentar la participació en plans i programes tecnològics públics, fomentar les aliances estratègiques i els processos de concentració, ajudar a crear i consolidar empreses innovadores i de base tecnològica amb potencial de creixement, etc.).
 • Sensibilització, difusió  i formació  dels agents del sector en el camp de la innovació (sensibilització i formació sobre la importància de la R+D+i, reforç de la informació sobre ajuts i subvencions, i incentivació de la participació empresarial en plans i programes, i suport tècnic a la preparació i presentació de projectes).
 • Cohesió i lideratge de la innovació del sector a Catalunya, marcant línies de desenvolupament futur (participació en projectes de R+D+i, impuls i intensificació de les relacions entre empreses i centres tecnològics i universitats, i coordinació de  les activitats dels centres tecnològics i de les universitats).

 

 

 • Assessorament i resolució de consultes en l’àmbit de la internacionalització empresarial.
 • Promoció internacional de les empreses (fires, missions comercials, grups d’exportació, inversions a l’estranger, etc.): PLAMETALL.CAT
 • Desenvolupament de projectes internacionals en col·laboració amb altres organitzacions (Fons Social Europeu, Leonardo da Vinci, etc.).
 • Relacions amb altres patronals i organitzacions europees (AMMA-Itàlia, CEFORALP-França, METALLURGIE-França, BBW-Alemanya, UVB-Alemanya, VBM-Alemanya, etc.).
 • Informació sobre ajuts, subvencions i mercats.

 

 

 • Informació sobre temes fiscals i comptables (normativa, etc.).
 • Consultes i assessorament personalitzat a empreses i entitats en matèries fiscal i comptable.
 • Negociació i gestió d’acords de col·laboració de tipus comercial, en benefici de les empreses del metall.
 • Atenció al soci.
 • Suport a les empreses en la cerca de finançament en bones condicions:
  • Organismes Públics:
   • ICO (Instituto de Crédito Oficial)
   • ICF (Institut Català de Finances)
   • Etc.
  • Entitats Financeres.

 

 

 • Diagnosi sobre el posicionament d’empreses en cercadors web (SEO).
 • Anàlisi de la situació de webs empresarials.
 • Alta d’empreses en directoris i cercadors.
 • Assessorament en l’aplicació i verificació d’accions en matèria de posicionament web.
 • Assessorament en la implantació d’eines informàtiques.
 • Suport en la cerca i selecció de proveïdors de software i hardware.
X