Blog
Dic 22

Conveni Col·lectiu d’Indústria Siderometal·lúrgica de Barcelona

La Unió Patronal Metal.lúrgica (UPM), per la part patronal i, CCOO d’Indústria de Catalunya i UGT FICA Catalunya, per la part sindical, com a organitzacions integrants del Conveni Col·lectiu d’Indústria Siderometal·lúrgica de Barcelona, vam procedir amb data 16 de desembre del 2021 a la constitució de la Taula Negociadora del Conveni Col·lectiu per a l’any 2022.

Des de la UPM, us avancem que serà una negociació complicada, donat els antecedents i la situació actual, amb una inflació anual que puja fins al 5,6%, rècord en els darrers 29 anys, a més d’un endarreriment en la recuperació derivat, entre d’altres, de l’escassetat de matèries primeres, costos elevats en molts productes i la pujada en el preu d’electricitat, que repercuteix greument en el nostre sector.

Fotografia: part de la representació dels membres de la de la UPM que van assistir a l’acte de Constitució de la Comissió Negociadora 

Com a Patronal, hem de continuar reivindicant-nos i tractarem d’aconseguir acords que donin estabilitat, seguretat jurídica, així com pau social en les empreses i les persones treballadores vinculades a aquest conveni.

Es tracta d’un conveni col·lectiu sectorial que engloba el major nombre d’empreses industrials i persones treballadores de tot el territori i és el referent d’altres convenis col·lectius.

Fotografia: primera reunió entre patronal i sindicats, 16 de novembre del 2021
Fotografia de portada: el cap del Departament Jurídic i de Relacions Laborals de la UPM, l’advocat Juan Pedro Huertas, acompanyat dels dos portaveus sindicals de la Federació de CC.OO. d’Indústria de Catalunya (CC.OO) i la Federació d’Indústria, Construcció i Agro d’U.G.T de Catalunya (U.G.T-FICA)
X