Blog
Ene 13

Conveni Col·lectiu del Comerç del Metall de Barcelona: es constitueix la taula negociadora

S’inicien les primeres converses

A Barcelona, amb data 12 de gener de 2022, s’ha procedit a la constitució de la Taula Negociadora del Conveni Col·lectiu del sector del Comerç de Metall de la província de Barcelona.
Aquestes negociacions venen precedides de la denúncia per la part sindical del conveni de l’any 2020, amb vigència fins el 31 de desembre del 2021.
Destacar que el conveni col·lectiu denunciat seguirà aplicant-se en règim d’ultraactivitat fins a la signatura del nou conveni.

Així doncs, a la primera reunió, es va acordar actuar sense presidència i es va designar com a secretari al Sr. Juan Pedro Huertas, fixant-se dates per a les properes reunions pels dies 15 de febrer i 10 de març del 2022.

Fotografia: el cap del Departament Jurídic i Relacions Laborals de la UPM, l’advocat Juan Pedro Huertas, va ser designat com a secretari a la primera taula de constitució pel nou conveni del comerç del metall entre patronal i sindicats.
X