933 18 08 28

FES-TE SOCI

CONDICIONS D'US

CONDICIONS
D'US

L'objecte de les presents condicions generals és regular l'ús que poden realitzar els usuaris de la web corporativa de Unió Patronal Metall·lúrgica, que actualment es troba en la URL www.upm.org, sense perjudici que uns certs serveis, continguts o activitats dins de la web corporativa se sotmetin a les seves pròpies condicions. Per tant, a continuació apareixen els termes de l'acord legal que s'estableix entre l'usuari i la Unió Patronal Metal·lúrgica. En accedir, navegar i/o utilitzar aquest lloc web, l'usuari manifesta haver llegit, comprès i estar d'acord en aquests termes i complir amb totes les normes i lleis aplicables.

L'accés i ús de la web corporativa té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l'usuari amb caràcter general. No obstant això, l'accés i ús de determinades informacions i serveis oferts a través de la web corporativa només poden fer-se previ registre de l'usuari. En cas del registre d'usuaris a través d'identificadors i contrasenyes, tant l'identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a la qual se li concedeixen. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l'identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tota mena es derivin del trencament o revelació del secret.

La Unió Patronal Metal·lúrgica ofereix en la seva pàgina web informació relacionada amb el tipus d'activitat, continguts i serveis que realitza. Aquesta informació no constitueix una oferta comercial de compra o venda d'aquests serveis, per la qual cosa els preus corresponents no estan publicats.

La Unió Patronal Metal·lúrgica es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

La Unió Patronal Metal·lúrgica és titular dels drets de propietat, drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta website: text, imatges, marques, logotips, arxius d'àudio, arxius de programari, combinacions de colors, així com estructura, selecció i ordre dels seus continguts, tret que s'especifiqui una altra cosa.

La Unió Patronal Metal·lúrgica li autoritza a descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web, però exclusivament per al seu ús personal i, sempre que, amb això no infringeixi el copyright o qualsevol altre dret de propietat de la Unió Patronal Metal·lúrgica, ni canviï, modifiqui o suprimeixi qualsevol informació, contingut o els seus advertiments. La còpia d'informació no ha d'entendre's com una autorització per a transferir-li a l'Usuari o a qualsevol persona cap llicència sobre cap copyright, patent o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual d'Unió Patronal Metal·lúrgica.

La Unió Patronal Metal·lúrgica prohibeix la còpia, duplicació, redistribució, comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts de la seva pàgina web encara que se citin les fonts, excepte consentiment per escrit de la Unió Patronal Metal·lúrgica.

La Unió Patronal Metal·lúrgica no garanteix que l'accés a la website sigui ininterromput. La pàgina i continguts poden contenir errors tipogràfics, imprecisions tècniques, inexactituds o omissions. La Unió Patronal Metal·lúrgica no garanteix l'exactitud, integritat o veracitat dels continguts o de qualsevol declaració o qualsevol altra informació publicada en la seva pàgina web. L'Usuari accepta que qualsevol decisió, una vegada feta aquest advertiment, serà assumida pel seu propi compte i risc.

La Unió Patronal Metal·lúrgica no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en la seva pàgina web.

La Unió Patronal Metal·lúrgica no garanteix ni es fa responsable de la veracitat, fiabilitat, integritat o legalitat de qualssevol anuncis, opinions, ofertes, propostes, productes, béns, serveis, dades o una altra informació mostrats o distribuïts a través d'aquest portal , per la qual cosa no respondrà enfront d'aquells danys o perjudicis que puguin derivar-se de l'ús d'aquesta informació.

Si no s'estableix el contrari expressament, la Unió Patronal Metal·lúrgica no és part, ni està involucrat ni és responsable de les transaccions, acords, contractes o disputes entre l'usuari i tercers publicitaris. Les transaccions, acords o contractes de l'usuari amb els tercers publicitaris trobats en o a través d'aquest portal, són exclusivament entre l'usuari i els publicitaris. En cas de disputa, l'usuari allibera la Unió Patronal Metal·lúrgica, ja els seus directius i empleats, de qualssevol litigis, reclamacions o responsabilitats, de qualsevol tipus, relacionades o sorgides de tals transaccions, acords, contractes o disputes.

La Unió Patronal Metal·lúrgica no es responsabilitza de danys o perjudicis derivats de l'accés, ús o mala utilització dels continguts del portal. En cap cas la Unió Patronal Metal·lúrgica serà responsable davant cap part per qualsevol mal directe, indirecte, especial o resultant per l'ús d'aquest lloc web o de qualsevol altre lloc web al qual s'accedeixi mitjançant un enllaç, reexpedició o associació (links) o cercador.

La Unió Patronal Metal·lúrgica no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculades a aquesta website i cooperants, si és requerit per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violin la llei.

La Unió Patronal Metal·lúrgica pot proporcionar enllaços (links) a altres llocs web dirigits per entitats o persones no relacionades amb la Unió Patronal Metal·lúrgica. Aquest no efectua representació de cap mena ni garantia expressa o implícita sobre cap altre lloc web al qual pugui accedir a través del nostre lloc web.

La Unió Patronal Metal·lúrgica no és responsable dels continguts que apareixen publicats en aquests llocs web, fins i tot si algun pugui contenir el logotip de la Unió Patronal Metal·lúrgica, al no tenir control algun sobre el contingut d'aquests llocs web. Si Vostè decideix visitar algun lloc mitjançant enllaç (link), ho farà exclusivament sota el seu propi risc, i és la seva responsabilitat prendre totes les mesures de protecció contra virus o altres elements de naturalesa destructiva.

La Unió Patronal Metal·lúrgica o els seus llocs sponsors o els seus associats estan legalment autoritzats a usar marques registrades, noms comercials, logotips o símbols de copyright de la Unió Patronal Metal·lúrgica.

Els continguts d'aquesta pàgina web són controlats per la Unió Patronal Metal·lúrgica, qui posa de manifest que és possible que aquests continguts no siguin apropiats o no estiguin disponibles per al seu ús des d'un lloc situat fora del territori espanyol. L'accés als continguts d'aquesta web està prohibit des dels territoris en els quals segons la legislació vigent en els mateixos són continguts il·legals. L'accés des d'un lloc fora d'Espanya estarà subjecte al compliment de les lleis aplicables en aquest lloc.

Les activitats, continguts i serveis inclosos en aquest lloc web estan dirigits a usuaris d'Espanya. Per a qualsevol controvèrsia o conflicte suscitat en relació amb el present Avís Legal i Condicions d'Ús serà aplicable la Legislació Espanyola, sent competents igualment els tribunals, amb submissió expressa a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona.

L'Usuari manifesta, garanteix i es compromet de manera expressa a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través d'aquest portal, material que restringeixi o impossibiliti a altres usuaris utilitzar i gaudir el portal; sigui il·legal, amenaçador, abusiu, nociu, calumniós, difamatori, racista, obscè, ofensiu, pornogràfic, indecent o irrespectuós amb les religions; constitueixi o pugui constituir fets que puguin donar lloc a reclamacions civils o criminals; lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, incloent-hi drets de propietat intel·lectual o industrial, que contingui virus o altres component nociu capaç d'interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualssevol programes o equips informàtics.

L'Usuari manifesta, garanteix i es compromet de manera expressa a no interferir el portal o servidors connectats al portal ja obeir els requeriments, sistemes i procediments del portal; a no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes a través del portal; a no influir en el portal de manera que s'afecti negativament en les consultes, sol·licituds i contractacions d'altres usuaris; a no amenaçar ni coaccionar a altres usuaris; a no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals d'altres usuaris; a no actuar de manera falsa i desautoritzada en nom i representació d'altres persones o entitats ja no realitzar pràctiques que representin competència deslleial.

L'Usuari manifesta, garanteix i es compromet de manera expressa a no mostrar, vendre, transmetre, usar, emmagatzemar, extreure o explotar els noms personals o marques comercials, adreces, números telefònics i de fax, adreces d'e-mail, llistats , preus o qualsevol altra informació relacionada amb el portal o els usuaris.