Comissió Paritària Sectorial de Formació del Metall de Catalunya

L’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) 2005-2007”, subscrit el dia 7 de juny de 2005 per Foment del Treball Nacional, Comissions Obreres de Catalunya i Unió General de Treballadors de Catalunya, recull, entre altres temes, que la formació professional contínua i de qualitat és un element clau per a un nou model de competitivitat. L’AIC acorda la constitució d’un conjunt de Comissions Paritàries Sectorials de Formació Professional de Catalunya, connectades amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, l’Institut Català de les Qualificacions Professionals, el Consell Català de la Formació Professional, i altres organismes de la Generalitat de Catalunya.

L’any 2005 l’Associació Provincial d’Empresaris del Metall de Tarragona (APEMTA), la Federació Patronal Metal·lúrgica de la província de Girona (FEGMETALL), la Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de la província de Lleida (FEMEL) i Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), en representació dels empresaris del metall de Catalunya, i la Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya de CC.OO i la Federació del Metall, Construcció i Afins de Catalunya d’UGT, varen acordar la constitució de la Comissió Sectorial de Formació Professional del Metall de Catalunya (CSPF del Metall de Catalunya).

La CSPF del Metall de Catalunya és l’òrgan paritari de gestió, seguiment i control dels diferents plans sectorials de formació professional contínua i de les accions complementàries específiques del sector a Catalunya. Concretament, coneix i col·labora en el desenvolupament de tots els temes relacionats amb la formació professional, tant inicial com ocupacional i contínua, que afecten al sector del metall de Catalunya. Està formada per 24 membres representants titulars, dels quals 12 estan en representació de les organitzacions empresarials que negocien els convenis col·lectius de la indústria siderometal·lúrgica de les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i 12 en representació de les organitzacions sindicals.

RESOLUCIÓ

TRI/1334/2006, de 10 febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de constitució de la Comissió Sectorial de Formació Professional del Metall de Catalunya, en desplegament del títol IV de l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) per als anys 2005-2007 (codi de conveni 7902335).

 

Actualitat

Cursos

Agost, 2022

MISSIONS COMERCIALS HÍBRIDES (PRESENCIALS O VIRTUALS ) 2022Esdeveniment mensual (Febrer) C/ Via Laietana, 32, 4ª planta -despatx 414 - 08003 Barcelona

Detalls

Nou format híbrid (presencial o virtual), en les missions comercials.
Les missions es portaran a terme durant els mesos d’ abril i novembre de 2022.
Més informació: info@upm.org
In
scripció:

  * Dades obligatòries a emplenar/ Datos obligatorios a rellenar  Hora

  Esdeveniment mensual (Febrer)

  Ubicació

  UPM

  C/ Via Laietana, 32, 4ª planta -despatx 414 - 08003 Barcelona

  Organitzador

  Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

  MISSIÓ COMERCIAL A KAZAKHSTAN I UZBEKISTANEsdeveniment mensual (Juny)

  Més

  Detalls

  Calendari: Del 26 al 30 de setembre de 2022
  Nou format híbrid (presencial ó virtual), en les missions comercials.

  Recuperem la presencialitat en les missions comercials internacionals després de gairebé dos anys.

  Conscients de la importància de trepitjar el terreny i de la rellevància que té en molts països el cara a cara, hem optat aquest 2022 per tornar a programar les missions comercials en format presencial per a les empreses que ho sol·licitin, tot i donar l’opció de fer-les de manera virtual si l’empresa ho demana o si les restriccions de la Covid-19 ho aconsellen

  Inscripció:


    

   Hora

   Esdeveniment mensual (Juny)

   Ubicació

   ON LINE

   Organitzador

   Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

   Missió comercial a Colòmbia i BrasilEsdeveniment mensual (Juny)

   Més

   Detalls

   Calendari: Del 3 al 7 d’octubre de 2022.

   Nou format híbrid (presencial ó virtual), en les missions comercials.
   Recuperem la presencialitat en les missions comercials internacionals després de gairebé dos anys.

   Conscients de la importància de trepitjar el terreny i de la rellevància que té en molts països el cara a cara, hem optat aquest 2022 per tornar a programar les missions comercials en format presencial per a les empreses que ho sol·licitin, tot i donar l’opció de fer-les de manera virtual si l’empresa ho demana o si les restriccions de la Covid-19 ho aconsellen

   Inscripció:


     

    Hora

    Esdeveniment mensual (Juny)

    Ubicació

    ON LINE

    Organitzador

    Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

    MISSIÓ COMERCIAL A VIETNAMEsdeveniment mensual (Juliol)

    Més

    Detalls

    Calendari: Del 26 al 30 de setembre de 2022
    Nou format híbrid (presencial ó virtual), en les missions comercials.

    Recuperem la presencialitat en les missions comercials internacionals després de gairebé dos anys.

    Conscients de la importància de trepitjar el terreny i de la rellevància que té en molts països el cara a cara, hem optat aquest 2022 per tornar a programar les missions comercials en format presencial per a les empreses que ho sol·licitin, tot i donar l’opció de fer-les de manera virtual si l’empresa ho demana o si les restriccions de la Covid-19 ho aconsellen

    Inscripció:


      

     Hora

     Esdeveniment mensual (Juliol)

     Ubicació

     ON LINE

     Organitzador

     Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

     MISSIÓ COMERCIAL A MÈXICEsdeveniment mensual (Juliol)

     Més

     Detalls

     Calendari: Del 28 de novembre al 2 de desembre de 2022
     Nou format híbrid (presencial ó virtual), en les missions comercials.

     Recuperem la presencialitat en les missions comercials internacionals després de gairebé dos anys.

     Conscients de la importància de trepitjar el terreny i de la rellevància que té en molts països el cara a cara, hem optat aquest 2022 per tornar a programar les missions comercials en format presencial per a les empreses que ho sol·licitin, tot i donar l’opció de fer-les de manera virtual si l’empresa ho demana o si les restriccions de la Covid-19 ho aconsellen

     Inscripció:


       

      Hora

      Esdeveniment mensual (Juliol)

      Ubicació

      ON LINE

      Organitzador

      Unió Patronal Metal·lúrgica Via Laietana, 32 - 4ª Planta - despatx 414 (Edifici Foment del Treball)

      X