Blog
Oct 25

Calendari 2022: coneix les festes laborals de l’any que ve

L ’any 2022 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals. Des de la UPM, et detallem el calendari.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022 les següents:

1 de gener (Cap d’any), dissabte
6 de gener (Reis), dijous
15 d’abril (Divendres Sant), divendres
18 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), dilluns
6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada), dilluns
24 de juny (Sant Joan), divendres
15 d’agost (l’Assumpció), dilluns
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), dimecres
1 de novembre (Tots Sants), dimarts
6 de desembre (Dia de la Constitució), dimarts
8 de desembre (La Immaculada), dijous
26 de desembre (Sant Esteve), dilluns

A les dates indicades en aquest calendari, els Ajuntaments podran proposar afegir-hi dues festes locals, retribuïdes i no recuperables.

Al territori d’Aran, d’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d’Aran).

X