Blog
Jul 19

Aprovada l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026

El Departament d’Empresa i Treball, els sindicats CCOO i UGT, i les patronals Foment del treball i PIMEC executaran un Pla d’acció conjunt per lluitar contra la sinistralitat laboral en el marc de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026 aprovada al Ple del Consell de Relacions Laborals (CRL). Combatre la sinistralitat laboral és un dels objectius estratègics de la nova Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral (2021-2026) aprovada al Ple del CRL, presidit pel conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent.

L’ECSSL 2021-2026 pretén donar resposta a les necessitats que en matèria de seguretat i salut laboral cal afrontar els propers anys, que són:

– La millora de la gestió de la prevenció de riscos laborals
– La millora de la qualitat de la prevenció de riscos laborals
– La reducció de la sinistralitat laboral
– La millora de les condicions de treball
– El foment de la cultura preventiva
– L’impuls i millora qualitativa de la formació en matèria de prevenció
– La promoció de la salut i dels hàbits saludables en el treball
– La investigació i recerca dels riscos més prevalents i/o emergents
– La millora dels sistemes d’informació relacionats amb el treball
– La millora de la coordinació i participació dels agents implicats en la seguretat i salut laboral i,
– La inclusió de la perspectiva de gènere a totes les activitats preventives i l’atenció especial a col·lectius vulnerables.

Així doncs, s’han definit una sèrie d’objectius estratègics (OE) i operatius per orientar les accions a emprendre. Entre els OE s’inclouen els següents:

OE 1. Fomentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals.
OE 2. Reduir la sinistralitat laboral a Catalunya a la finalització de l’ECSSL.
OE 3. Vetllar per una millora contínua de les condicions de treball en determinats sectors d’activitat, riscos laborals i/o col·lectius específics
OE 4. Promoció de la cultura de la prevenció de riscos laborals
OE 5. Fomentar la formació en prevenció de riscos laborals i millorar-ne la qualitat
OE 6. Impulsar la promoció de la salut en el lloc de treball i d’hàbits saludables en el treball
OE 7. Impulsar la investigació i recerca dels riscos més prevalents i/o emergents.
OE 8. Impulsar i millorar els sistemes d’informació relacionats amb el treball
OE 9. Millora de les estructures i els sistemes de coordinació i de participació dels agents implicats en la seguretat i salut laboral a Catalunya.

ACCEDEIX A L’ARXIU COMPLET

X