Blog
Jul 20

S’amplien els ajuts directes a la solvència empresarial

El Govern convocarà una nova línia d’ajuts directes a la solvència empresarial, previstos en el Reial Decret Llei 5/2021, que inclourà a tots els sectors d’activitat d’empreses i autònoms (excepte aquells exclosos expressament al RDL, com el financer). 

El Govern compleix d’aquesta manera l’acord subscrit el passat mes de juny amb els agents socials en què es comprometia a estendre els ajuts directes a les empreses afectades per la crisi sanitària que no havien quedat incloses als 191 CNAEs pactats inicialment.

Les sol·licituds de la nova línia d’ajuts, de 463 milions d’euros (dels 993 milions d’euros totals), es podran presentar telemàticament del 21 de juliol (a les 9 hores) fins al 30 de juliol (a les 15 hores) a través de Canal Empresa. El procediment serà exactament igual que a l’anterior convocatòria, de tal manera que amb la inscripció prèvia ja no caldrà fer cap altre tràmit posterior, i els requisits per accedir-hi seran els mateixos que en la primera convocatòria, però sense la limitació de sectors. En la concessió dels ajuts no es tindrà en compte l’ordre cronològic de la presentació de les sol·licituds.

31.217 autònoms i empreses ja han demanat l’ajut a la solvència empresarial

Amb l’ampliació a tots els sectors d’activitat de la nova línia d’ajuts, el Govern preveu arribar a esgotar el 100% de l’import disponible. Aquests ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial estan destinats a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament. En concret, es podran demanar per fer front a deutes i despeses meritades entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

X