933 18 08 28

FES-TE SOCI

LAST CALL! T'esperem aquest dimecres a la webinar sobre prevenció d'assetjament i canal de denúncies!

Donada la necessitat de que les nostres empreses i organitzacions coneguin les obligacions, responsabilitats i sancions que puguin derivar-se en matèria de prevenció assetjament, discriminació i la necessitat del canal de denúncies, amb independència del volum de persones treballadores a les empreses i organitzacions, hem convocat una webinar per al proper dia 28 de juny a les 10 hores, que entenem que serà del vostre interès.

Tal com us vàrem informar a començaments d’any, el passat 21 de febrer de 2023, va ser publicada la Llei 2/2023, de 20 de febrer, que transposa a l'ordenament jurídic espanyol la coneguda com a Directiva de "Whistleblowing", que pretén reforçar la cultura de compliment de les entitats públiques i privades mitjançant la protecció dels denunciants que informin sobre infraccions conegudes en el context laboral o professional, entre d’altres en matèria prevenció de l’assetjament.

INSCRIU-TE!

Aquesta llei té com a finalitat protegir aquelles persones treballadores que en un context laboral detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus i les notifiquin a través d’un instrument anònim de comunicació, denominat “Canal de denúncies”. De no tenir-lo a les empreses, es deriven responsabilitats, inclús penals. Cal recordar que, tal com ja es va exposar en el comunicat anterior, a la Sentència del Tribunal Suprem 35/2020, de 6 de febrer (Sala Penal), referida a una empresa del sector de fabricació de ferro i acer per a la qual adquireix material de ferralla i el transforma en acer, la jurisprudència penal ja va analitzar el valor probatori d'una denúncia anònima que va rebre l'encarregada de recursos humans.

Així, aquest canal de denúncies, a més de ser una eina indispensable per al correcte compliment del programa de compliment normatiu o compliance , al marge de la normativa europea, és una obligació empresarial.

Les empreses que estiguin obligades per llei, no comptin amb un canal de denúncies s’enfrontaran a sancions de 30.001 fins a 300.000 euros per a persones físiques i de 600.001 fins a 1.000.000 euros per a persones jurídiques. A més de les responsabilitats civil i penals que puguin haver-hi en qualsevol cas.

Recordar que, en els Convenis Col·lectius d’Indústria Siderometal·lúrgica i de Comerç del Metall, ambdos de la província de Barcelona, està recollida aquesta obligació.

Així, les empreses, amb independència del número de persones treballadores que tinguin, han de promoure condicions de treball que evitin comissions de delictes i altres conductes d’assetjament, arbitrant procediments específics per a la prevenció, proporcionant una adequada via a les denúncies o reclamacions que puguin formular-se, segons disposa també la Llei Orgànica 3/2007 en el seu article 48 i segons redacció de Llei Orgànica 10/2022 i, la pròpia normativa indicada, en els seus articles 12 i 16.2, amb les seves conseqüències.

Per finalitzar, informar que l'incompliment d’aquesta obligació de protocols constitueix infracció molt greu, que pot implicar multa de fins a 225.018 €, en quan actes contraris al respecte a l’intimidat i consideració deguda a la dignitat de les persones treballadores, específicament l’assetjament, amb possible responsabilitat solidària en l’abonament d’indemnització quan es demostri que, a més de no haver sigut comunicat als seus treballadors/es, amb caràcter previ a l’assetjament, no reacciona enfront a la informació i denúncia efectuades per la persona treballadora assetjada, segons sentència Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 17 de juliol de 2012. A més de possibilitat l’extinció del contracte de la persona treballadora, segons sentència Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 30 de gener del 2018, com si fos un acomiadament improcedent.

D’aquí la importància de que estigueu informats, per això hem programat aquesta nova webinar que esperem sigui del vostre interès.

Restem com sempre a la vostra disposició. Salutacions cordials,

Juan Pedro Huertas González

Director

Departament Jurídic i de Relacions laborals UPM

Desa
Preferències de l'usuari de les cookies
Fem servir cookies per garantir-vos la millor experiència al nostre lloc web. Si rebutgeu l'ús de cookies, és possible que aquest lloc web no funcioni com s'esperava.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Llegir més
Essential
Aquestes cookies són necessàries perquè el lloc web funcioni correctament. No les podeu desactivar.
Google Recaptcha
Acceptar