933 18 08 28

FES-TE SOCI

Situació actual de la negociació col·lectiva (juliol 2022)

Durant aquesta última setmana, hem mantingut diverses reunions des de la UPM amb les Federacions d’Indústria i de Serveis dels sindicats CC.OO i UGT, superant el conflicte col·lectiu presentat per la part sindical, arribant a la formalització d’acords parcials i començant formalment la negociació dels conveni d’indústria, amb entrega plataforma sindical (Conveni Indústria Siderometal.lúrgica de Barcelona i Metal·logràfiques de Catalunya), apropant postures en el Conveni de Comerç del Metall de Barcelona, tancant preacords en diversos apartats que restaran inclosos en el proper conveni.

Respecte a la negociació dels nous convenis, s’haurà de fer l’adaptació necessària dels convenis a la legalitat vigent, en alguns casos, de forma directa a la negociació del propi conveni i, en d’altres, de forma indirecta amb la nostra intervenció des del departament laboral d’UPM en CONFEMETAL, per adequació del IV conveni estatal del metall (CEM), que s’ha d’adequar a la nova “reforma laboral”, especialment en matèria de contractació, que és competència exclusiva del IV CEM.

En qualsevol cas, ja tenim  endavantades les negociacions del conveni de COMERÇ DEL METALL, tancats alguns assumptes, en espera de poder arribar a acords respecte a la compensació i absorció, increments salarials sense clàusula revisió salarial, manteniment jornada, no incorporació al nostre conveni de determinats acords sobre obertura i treball en zones turístiques de Barcelona, etc.

Informar-vos que, en els altres dos convenis, justament aquest últim mes ens acaben d’entregar i explicar, malgrat que de forma genèrica, la seva plataforma conjunta, comunicant-vos que en relació al conveni d’INDÚSTRIA METAL.LOGRÀFIQUES DE CATALUNYA, des de la part sindical pretenen un àmbit temporal de 2 anys, amb reducció de 8 hores per any de conveni, millora de l’edat d’acompanyament fins els 17 anys, increments salarials del 3,5 % per any de conveni, amb manteniment de la clàusula de revisió salarial, que ara volen amb caràcter retroactiu i establiment de fórmules d’aplicació automàtica, sense possibilitat de compensació ni absorció.

Per últim, en referència al conveni d’INDUSTRIA SIDEROMETAL.LÚRGICA de la província de BARCELONA, el passat dijous dia 21 de setembre, des de la part sindical, ens van “explicar (de forma genèrica) la seva plataforma conjunta, que resta dividida en 8 blocs: 1) Adequació a normativa, 2) Organització del Treball, 3)Polítiques d’Igualtat, 4) Jornada, 5) Ocupació i externalització, 6) Salut laboral, Medi Ambient i drets sindicals, 7) Visió Sectorial i 8) Salaris i Vigència.

Segons aquesta reivindiquen, entre d’altres, l’organització del Treball mitjançant un sistema cogestió empresarial; fomentar la igualtat efectiva al sector del metall; la reducció de la jornada laboral, que a més sigui compactada a l’estiu i els divendres; pretensió de que no s’internalitzin determinades activitats nuclears a les empreses i aplicació del conveni sectorial en casos d’externalització, així com corresponsabilitat; amb informació sobre plans industrials i mesures sobre formació sectorial, etc.

Igualment, pretenen un conveni de vigència per a 3 anys en funció del contingut, amb increments en referència a IPC de l’Estat i a la marxa econòmica del sector, amb clàusula de garantia amb data d’execució i fórmules automàtiques, eliminant la compensació i absorció.

En referència a tot això, continuarem traslladant a la part sindical la situació del nostre sector i les necessitats de les empreses, en espera d’aconseguir les condiciones possibles més favorables per a les nostres empreses, en espera d’una moderació de la inflació i fent-los arribar també les nostres propostes, amb properes reunions de plenari, agendades per al mes de setembre, els següents dies:

  • Dilluns dia 12, per al Conveni d’Indústria Metal·logràfiques de Catalunya
  • Dimarts dia 13, per al Conveni de Comerç del Metall de província de Barcelona
  • Dijous dia 15, del Conveni d’Indústria Siderometal.lúrgica província Barcelona.

De tot això, des de la UPM us anirem informant. Aprofito per desitjar-vos un bon estiu i unes merescudes vacances pels qui esteu a punt de començar-les.

Juan Pedro Huertas

Director Jurídic i de Relacions Laborals

Desa
Preferències de l'usuari de les cookies
Fem servir cookies per garantir-vos la millor experiència al nostre lloc web. Si rebutgeu l'ús de cookies, és possible que aquest lloc web no funcioni com s'esperava.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Llegir més
Essential
Aquestes cookies són necessàries perquè el lloc web funcioni correctament. No les podeu desactivar.
Google Recaptcha
Acceptar