933 18 08 28

FES-TE SOCI

Darrera actualització sobre la negociació de convenis

L'Advocat i responsable del Departament de Relacions Laborals de la nostra patronal UPM, Juan Pedro Huertas, ens analitza en quin punt estan les negociacions dels convenis del sector.

En relació amb la negociació dels convenis que s'estan negociant des de la Unió Patronal Metal·lúrgica, els informem que respecte al Conveni d'Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, i davant el conflicte col·lectiu interposat per la part sindical davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), seguim a data d'avui pendents de la resolució judicial que hi pugui haver sobre el mateix,  en espera de poder continuar amb les negociacions del nou conveni, que estan suspeses per la part sindical des del passat 22 de febrer de 2022.

Respecte a l'adequació de modalitats de contractació, que estan previstes que es facin en el Conveni Estatal del Metall, adequant-nos al que disposa el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, des de Confemetal (de la que UPM en forma part) s'està informat a la part sindical sobre la necessitat de realitzar l'adaptació el més ràpid possible, en benefici de les persones treballadores i de les empreses,  sense que entenguem hagi de quedar condicionada la negociació col·lectiva a desbloquejar-ne d'altres, de caràcter provincial, com són a més de la nostra, les d'Àlaba, Navarra, la Corunya o Cantàbria.

Sobre la negociació del Conveni d'Indústria Metal·logràfiques de Catalunya, estem igualment en espera de poder continuar en breu amb les negociacions del nou conveni, tenint en compte els compromisos adquirits per a les empreses i l'interès de regular les relacions laborals del sector.

Finalment, en relació al Conveni del Comerç del Metall de la província de Barcelona, entenem aquestes que van per bon camí, tant amb relació a l'acord que convé a ambdues parts per regular les relacions laborals del sector del conveni per a l’any 2022 i següents, com en relació als assumptes que s'estan negociant de conformitat amb el que disposa la Clàusula Transitòria segona del conveni anterior.

Els mantindrem informats de qualsevol novetat que hi pugui haver al respecte des del Departament Laboral.

Juan Pedro Huertas

Director Jurídic i de Relacions Laborals UPM
El Abogado y responsable del Departamento de Relaciones Laborales de nuestra patronal UPM, Juan Pedro Huertas, nos analiza en qué punto están las negociaciones de los convenios del sector.

En relación con la negociación de los convenios que se están negociando desde la Unión Patronal Metalúrgica, les informamos que respecto al Convenio de Industria Siderometalúrgica de la provincia de Barcelona, ​​y ante el conflicto colectivo interpuesto por la parte sindical ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), seguimos a fecha de hoy pendientes de la resolución judicial que pueda haber sobre el mismo, a la espera de poder continuar con las negociaciones del nuevo convenio, que están suspendidas por la parte sindical desde el pasado 22 de febrero de 2022.

Respecto a la adecuación de modalidades de contratación, que están previstas que se hagan en el Convenio Estatal del Metal, adecuándonos a lo dispuesto en el Real decreto ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral , desde Confemetal (de la que UPM forma parte) se está informado a la parte sindical sobre la necesidad de realizar la adaptación lo más rápido posible, en beneficio de las personas trabajadoras y de las empresas, sin que entendamos deba quedar condicionada la negociación colectiva a desbloquear otras, de carácter provincial, como son además de la nuestra, las de Álava, Navarra, A Coruña o Cantabria.

Sobre la negociación del Convenio de Industria Metalográficas de Cataluña, estamos igualmente a la espera de poder continuar en breve con las negociaciones del nuevo convenio, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos para las empresas y el interés de regular las relaciones laborales del sector.

Por último, en relación al Convenio del Comercio del Metal de la provincia de Barcelona, ​​entendemos éstas que van por buen camino, tanto en relación con el acuerdo que conviene a ambas partes para regular las relaciones laborales del sector del convenio para el año 2022 y siguientes, como en relación con los asuntos que se están negociando de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Transitoria segunda del convenio anterior.

Los mantendremos informados de cualquier novedad que pueda haber al respecto desde el Departamento Laboral.

Juan Pedro Huertas

Departamento Jurídico y de Relaciones Laborales de la UPM

Desa
Preferències de l'usuari de les cookies
Fem servir cookies per garantir-vos la millor experiència al nostre lloc web. Si rebutgeu l'ús de cookies, és possible que aquest lloc web no funcioni com s'esperava.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Llegir més
Essential
Aquestes cookies són necessàries perquè el lloc web funcioni correctament. No les podeu desactivar.
Google Recaptcha
Acceptar