933 18 08 28

FES-TE SOCI

Negociació del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona (9/5/2022)

Des de la UPM, venim treballant amb discreció per arribar a acords amb la part sindical sobre l'aplicació de l'art. 41 del Conveni Siderometal·lúrgic de la província de Barcelona (garantia salarial), que haurà de fer-se de conformitat amb l'històric de publicació de convenis i revisions salarials en anys anteriors, negociant les reivindicacions d'ambdues parts en el seu conjunt.

Entenem innecessària la demanda interposada per CC.OO i UGT, així com la conflictivitat que es pretén, doncs en relació amb aquesta qüestió, la UPM ha manifestat en reiterades ocasions, fins i tot per escrit, que complirà amb els compromisos assumits, de la mateixa manera que ho ha fet fins a la data, entenent que el pretès en seu de conflicte excedeix de la mera interpretació del que és una revisió tècnica,  veient-nos obligats a comparèixer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per acreditar l'exposat.

La UPM, de conformitat amb el que diu el Conveni Col·lectiu, incorporarà a les taules que es pactin per al 2022, el 4% d'actualització salarial derivat de la desviació de l'IPC dels anys 2020 i 2021, més l'increment que s'acordi entre les parts en l'àmbit de la negociació col·lectiva. Aquesta és la fórmula que s'ha seguit des dels anys noranta, que evita confusions i proporciona seguretat jurídica a empreses i treballadors.

Des de la UPM, ja s'ha comunicat a tots els nostres afiliats, l'import que per a cada grup professional suposa l'aplicació del 4% de garantia salarial, a fi que mitjançant l'oportú mecanisme jurídic (a compte conveni, per exemple) puguin anar aplicant la garantia de referència, d'entendre-ho oportú i la seva situació ho permeti, sense que existeixi obligació d'abonament fins que es publiquin les taules definitives,  que a la provincia de Barcelona sempre han estat úniques per cada any.

No entenem les raons per les quals, per a aquest any en concret, es vol modificar el sistema de revisió tècnica i actualització salarial, que sempre ha funcionat correctament i fem vots perquè, exercitats els drets que les parts estimin oportunes, es pugui iniciar una negociació de conveni que sigui profitosa per al sector en el seu conjunt i que ara està en suspens.

El pes de la nostra patronal
La Unió Patronal Metal·lúrgica té la potestat, per la banda de la representació dels empresaris i empresàries, de negociar el Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona; però també el Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall de la Província de Barcelona; i el Conveni Col·lectiu per a la Indústria Metal·logràfica de Catalunya.
Tots els nostres associats representen més de 20.000 empreses i 350.000 treballadors amb un pes del 30% de la indústria catalana i l'aportació del 8,7% del VAB.

Per a més informació
Posem a disposició de tots els periodistes i mitjans de comunicació interessats, la nostra atenció per qualsevol petició, trucant o per whatsapp al 653 106 734 o a través de Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Negociación del Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la Provincia de Barcelona

En relación con las recientes noticias del conflicto colectivo y las convocatorias de huelga en el sector del metal de la provincia de Barcelona, ​​desde la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), queremos destacar que, como se ha manifestado en varias ocasiones a la parte sindical, cumpliremos con los compromisos adquiridos. Y de modo particular con la cláusula de garantía salarial que es, sin efectos retroactivos y aplicable a partir del 1 de enero de 2022.

Desde la UPM, venimos trabajando con discreción para llegar a acuerdos con la parte sindical sobre la aplicación del art. 41 del Convenio Siderometalúrgico de la provincia de Barcelona (garantía salarial), que deberá hacerse de conformidad con el histórico de publicación de convenios y revisiones salariales en años anteriores, negociando las reivindicaciones de ambas partes en su conjunto.

Entendemos innecesaria la demanda interpuesta por CC.OO y UGT, así como la conflictividad que se pretende, pues en relación a esta cuestión, la UPM ha manifestado en reiteradas ocasiones, incluso por escrito, que cumplirá con los compromisos asumidos, igual que lo ha hecho hasta la fecha, entendiendo que el pretendido en sede de conflicto excede de la mera interpretación de lo que es una revisión técnica, viéndonos obligados a comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para acreditar lo expuesto .

La UPM, de conformidad con lo que dice el Convenio Colectivo, incorporará a las tablas que se pacten para 2022, el 4% de actualización salarial derivado de la desviación del IPC de los años 2020 y 2021, más el incremento que se acuerde entre las partes en el ámbito de la negociación colectiva. Ésta es la fórmula que se ha seguido desde los años noventa, que evita confusiones y proporciona seguridad jurídica a empresas y trabajadores.

Desde la UPM, ya se ha comunicado a todos nuestros afiliados, el importe que para cada grupo profesional supone la aplicación del 4% de garantía salarial, a fin de que mediante el oportuno mecanismo jurídico (a cuenta convenio, por ejemplo) puedan ir aplicando la garantía de referencia, de entenderlo oportuno y su situación lo permita, sin que exista obligación de abono hasta que se publiquen las tablas definitivas, que en la provincia de Barcelona siempre han sido únicas para cada año.

No entendemos las razones por las que, para este año en concreto, se quiere modificar el sistema de revisión técnica y actualización salarial, que siempre ha funcionado correctamente y hacemos votos para que, ejercitados los derechos que las partes estimen oportunas, se pueda iniciar una negociación de convenio que sea provechosa para el sector en su conjunto y que ahora está en vilo.

El peso de nuestra patronal
La Unió Patronal Metal·lúrgica tiene la potestad, por el lado de la representación de los empresarios y empresas, de negociar el Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la Provincia de Barcelona; pero tambíen el Convenio Colectivo del Sector del Comercio del Metal de la Provincia de Barcelona; y el Convenio Colectivo para la Industria Metalográfica de Cataluña.
Todos nuestros asociados representan más de 20.000 empresas y 350.000 trabajadores con un peso del 30% de la industria catalana y la aportación del 8,7% del VAB.

Para más información
Ponemos a disposición de todos los periodistas y medios de comunicación interesados, nuestra atención por cualquier petición, llamando o por whatsapp al 653 106 734 o mediante Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Desa
Preferències de l'usuari de les cookies
Fem servir cookies per garantir-vos la millor experiència al nostre lloc web. Si rebutgeu l'ús de cookies, és possible que aquest lloc web no funcioni com s'esperava.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Llegir més
Essential
Aquestes cookies són necessàries perquè el lloc web funcioni correctament. No les podeu desactivar.
Google Recaptcha
Acceptar