Des de la UPM, t'apropem un nou curs del teu interès. Dirigit a: El curs va dirigit als treballadors ocupats per compte aliè o per compte propi. Es donarà prioritat per a la participació a l'acció formativa als treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE). Objectius del curs: Aquest curs té uns objectius molt clars que són: l'alfabetització digital, millorar l'ocupabilitat i empoderar la formació dels alumnes. Cada alumne que passi pel curs, sortirà amb la seguretat de poder afrontar un futur digitalitzat a nivell personal i laboral. Hores totals 30h Modalitat teleformació Què aprendràs en el curs? - Informació digital, dades i continguts digitals - Identificar, localitzar, obtenir, organitzar, emmagatzemar dades avaluant la finalitat i rellevància, per a les diferents tasques professionals - Comunicació en entorns digitals per aconseguir una cultura digital - Compartir recursos propis mitjançant eines en línia, connectar i elaborar amb altres, a través d'eines digitals, interactuar i participar en comunitats i xarxes - Creació i edició de continguts digitals nous - Integrar i reelaborar coneixements i continguts, realitzar produccions digitals i programació informativa; conèixer les llicències d'ús de materials de tercers: saber aplicar els drets de la propietat intel·lectual - Protegir la informació i dades personals - Protegir la identitat digital, dels continguts digitals i les aplicacions informàtiques; conèixer les mesures de seguretat, així com l'ús responsable i assegurança de la informació digital - Resoldre problemes a través de mitjans - Identificar necessitats d’ús de recursos digitals per ampliar coneixements; prendre decisions sobre les eines digitals més apropiades segons propòsit o necessitat; utilitzar les tecnologies de forma creativa per resoldre problemes tècnics; actualitzar la seva pròpia competència i la dels altres Contingut dels mòduls del curs Tots els mòduls del curs estan estructurats de la següent manera: - Índex de continguts - Introducció amb vídeo motivacional - Contingut teòric i pràctic, distribuït en unitats didàctiques - Contingut multimèdia amb interactivitat, vídeo tutorials, activitats de reforç, referències i glossari - Material descarregable del contingut teòric per a la consulta offline (format pdf) - Enregistraments de les aules virtuals - Activitats autoavaluables - Qüestionari d’avaluació final - Examen final del mòdul Metodologia i activitats complementària Amb l'objectiu d'aconseguir una formació completa, la nostra metodologia consisteix en: - Classes tutoritzades - Casos pràctics - Continguts en PDF descarregables - Participació en fòrums - Al final de la capacitació, aquells alumnes que hagin superat el curs (+80%), hi podran participar en un recurs addicional basat en la metodologia Escape Room - De manera gamificada, podran experimentar de forma lúdica el nivell d’aprenentatge adquirit durant el mòdul de formació Cronograma El programa de formació és de 30 hores i es distribueix en 6 setmanes El programa de formació és de 30 hores i es distribueix en 6 setmanes en què es recomana a l'alumne dedicar-hi temps a l'estudi autònom. De les 30 hores de durada, s'estimen 5 classes síncrones de 60 minuts de durada i la resta serà per fer pràctiques i dedicar temps a l'autoestudi. Procés d'admissió Inscripció a la plataforma del curs aportant les dades completes de la persona que vol participar juntament amb fotocòpia del DNI i fotocòpia de la darrera nòmina. Un cop lliurats aquests, es comprovaran les dades i documents rebuts per a la corresponent validació i admissió al curs. Certificat del curs Els treballadors beneficiaris de les accions formatives hauran d'emplenar una declaració responsable de la seva participació que es presentarà directament davant de la Secretaria General de Formació Professional. En cap cas no es podrà acceptar la inscripció d'alumnes que ja estiguin inscrits a la base de dades d'un altre beneficiari. La consideració com a treballadors ocupats vindrà determinada per la situació laboral en què es trobin en el moment de l'inici del curs. L'alumne obtindrà un certificat de participació si completa, almenys, el 80% de la formació. Preu Aquesta formació no té cap cost per als participants. Projecte finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional – U.E. – Next Generation. Curs amb places limitades

MATRICULACIÓ

 width=">
Des de la UPM, t'apropem un nou curs del teu interès. Dirigit a: El curs va dirigit als treballadors ocupats per compte aliè o per compte propi. Es donarà prioritat per a la participació a l'acció formativa als treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE). Objectius del curs: Aquest curs té uns objectius molt clars que són: l'alfabetització digital, millorar l'ocupabilitat i empoderar la formació dels alumnes. Cada alumne que passi pel curs, sortirà amb la seguretat de poder afrontar un futur digitalitzat a nivell personal i laboral. Hores totals 30h Modalitat teleformació Què aprendràs en el curs? - Informació digital, dades i continguts digitals - Identificar, localitzar, obtenir, organitzar, emmagatzemar dades avaluant la finalitat i rellevància, per a les diferents tasques professionals - Comunicació en entorns digitals per aconseguir una cultura digital - Compartir recursos propis mitjançant eines en línia, connectar i elaborar amb altres, a través d'eines digitals, interactuar i participar en comunitats i xarxes - Creació i edició de continguts digitals nous - Integrar i reelaborar coneixements i continguts, realitzar produccions digitals i programació informativa; conèixer les llicències d'ús de materials de tercers: saber aplicar els drets de la propietat intel·lectual - Protegir la informació i dades personals - Protegir la identitat digital, dels continguts digitals i les aplicacions informàtiques; conèixer les mesures de seguretat, així com l'ús responsable i assegurança de la informació digital - Resoldre problemes a través de mitjans - Identificar necessitats d’ús de recursos digitals per ampliar coneixements; prendre decisions sobre les eines digitals més apropiades segons propòsit o necessitat; utilitzar les tecnologies de forma creativa per resoldre problemes tècnics; actualitzar la seva pròpia competència i la dels altres Contingut dels mòduls del curs Tots els mòduls del curs estan estructurats de la següent manera: - Índex de continguts - Introducció amb vídeo motivacional - Contingut teòric i pràctic, distribuït en unitats didàctiques - Contingut multimèdia amb interactivitat, vídeo tutorials, activitats de reforç, referències i glossari - Material descarregable del contingut teòric per a la consulta offline (format pdf) - Enregistraments de les aules virtuals - Activitats autoavaluables - Qüestionari d’avaluació final - Examen final del mòdul Metodologia i activitats complementària Amb l'objectiu d'aconseguir una formació completa, la nostra metodologia consisteix en: - Classes tutoritzades - Casos pràctics - Continguts en PDF descarregables - Participació en fòrums - Al final de la capacitació, aquells alumnes que hagin superat el curs (+80%), hi podran participar en un recurs addicional basat en la metodologia Escape Room - De manera gamificada, podran experimentar de forma lúdica el nivell d’aprenentatge adquirit durant el mòdul de formació Cronograma El programa de formació és de 30 hores i es distribueix en 6 setmanes El programa de formació és de 30 hores i es distribueix en 6 setmanes en què es recomana a l'alumne dedicar-hi temps a l'estudi autònom. De les 30 hores de durada, s'estimen 5 classes síncrones de 60 minuts de durada i la resta serà per fer pràctiques i dedicar temps a l'autoestudi. Procés d'admissió Inscripció a la plataforma del curs aportant les dades completes de la persona que vol participar juntament amb fotocòpia del DNI i fotocòpia de la darrera nòmina. Un cop lliurats aquests, es comprovaran les dades i documents rebuts per a la corresponent validació i admissió al curs. Certificat del curs Els treballadors beneficiaris de les accions formatives hauran d'emplenar una declaració responsable de la seva participació que es presentarà directament davant de la Secretaria General de Formació Professional. En cap cas no es podrà acceptar la inscripció d'alumnes que ja estiguin inscrits a la base de dades d'un altre beneficiari. La consideració com a treballadors ocupats vindrà determinada per la situació laboral en què es trobin en el moment de l'inici del curs. L'alumne obtindrà un certificat de participació si completa, almenys, el 80% de la formació. Preu Aquesta formació no té cap cost per als participants. Projecte finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional – U.E. – Next Generation. Curs amb places limitades

MATRICULACIÓ

 width=">

    933 18 08 28

FES-TE SOCI

Curs de digitalització aplicat al sistema productiu, 100% subvencionat!

Des de la UPM, t'apropem un nou curs del teu interès.

Dirigit a:
El curs va dirigit als treballadors ocupats per compte aliè o per compte propi.
Es donarà prioritat per a la participació a l'acció formativa als treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE).

Objectius del curs:
Aquest curs té uns objectius molt clars que són: l'alfabetització digital, millorar l'ocupabilitat i empoderar la formació dels alumnes.
Cada alumne que passi pel curs, sortirà amb la seguretat de poder afrontar un futur digitalitzat a nivell personal i laboral.

Hores totals
30h Modalitat teleformació

Què aprendràs en el curs?
- Informació digital, dades i continguts digitals
- Identificar, localitzar, obtenir, organitzar, emmagatzemar dades avaluant la finalitat i rellevància, per a les diferents tasques professionals
- Comunicació en entorns digitals per aconseguir una cultura digital
- Compartir recursos propis mitjançant eines en línia, connectar i elaborar amb altres, a través d'eines digitals, interactuar i participar en comunitats i xarxes
- Creació i edició de continguts digitals nous
- Integrar i reelaborar coneixements i continguts, realitzar produccions digitals i programació informativa; conèixer les llicències d'ús de materials de tercers: saber aplicar els drets de la propietat intel·lectual
- Protegir la informació i dades personals
- Protegir la identitat digital, dels continguts digitals i les aplicacions informàtiques; conèixer les mesures de seguretat, així com l'ús responsable i assegurança de la informació digital
- Resoldre problemes a través de mitjans
- Identificar necessitats d’ús de recursos digitals per ampliar coneixements; prendre decisions sobre les eines digitals més apropiades segons propòsit o necessitat; utilitzar les tecnologies de forma creativa per resoldre problemes tècnics; actualitzar la seva pròpia competència i la dels altres

Contingut dels mòduls del curs
Tots els mòduls del curs estan estructurats de la següent manera:
- Índex de continguts
- Introducció amb vídeo motivacional
- Contingut teòric i pràctic, distribuït en unitats didàctiques
- Contingut multimèdia amb interactivitat, vídeo tutorials, activitats de reforç, referències i glossari
- Material descarregable del contingut teòric per a la consulta offline (format pdf)
- Enregistraments de les aules virtuals
- Activitats autoavaluables
- Qüestionari d’avaluació final
- Examen final del mòdul

Metodologia i activitats complementària
Amb l'objectiu d'aconseguir una formació completa, la nostra metodologia consisteix en:
- Classes tutoritzades
- Casos pràctics
- Continguts en PDF descarregables
- Participació en fòrums
- Al final de la capacitació, aquells alumnes que hagin superat el curs (+80%), hi podran participar en un recurs addicional basat en la metodologia Escape Room
- De manera gamificada, podran experimentar de forma lúdica el nivell d’aprenentatge adquirit durant el mòdul de formació

Cronograma
El programa de formació és de 30 hores i es distribueix en 6 setmanes

El programa de formació és de 30 hores i es distribueix en 6 setmanes en què es recomana a l'alumne dedicar-hi temps a l'estudi autònom. De les 30 hores de durada, s'estimen 5 classes síncrones de 60 minuts de durada i la resta serà per fer pràctiques i dedicar temps a l'autoestudi.

Procés d'admissió
Inscripció a la plataforma del curs aportant les dades completes de la persona que vol participar juntament amb fotocòpia del DNI i fotocòpia de la darrera nòmina. Un cop lliurats aquests, es comprovaran les dades i documents rebuts per a la corresponent validació i admissió al curs.

Certificat del curs
Els treballadors beneficiaris de les accions formatives hauran d'emplenar una declaració responsable de la seva participació que es presentarà directament davant de la Secretaria General de Formació Professional.
En cap cas no es podrà acceptar la inscripció d'alumnes que ja estiguin inscrits a la base de dades d'un altre beneficiari.
La consideració com a treballadors ocupats vindrà determinada per la situació laboral en què es trobin en el moment de l'inici del curs.
L'alumne obtindrà un certificat de participació si completa, almenys, el 80% de la formació.

Preu
Aquesta formació no té cap cost per als participants.
Projecte finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional – U.E. – Next Generation. Curs amb places limitades

MATRICULACIÓ
 width=
Desa
Preferències de l'usuari de les cookies
Fem servir cookies per garantir-vos la millor experiència al nostre lloc web. Si rebutgeu l'ús de cookies, és possible que aquest lloc web no funcioni com s'esperava.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Llegir més
Essential
Aquestes cookies són necessàries perquè el lloc web funcioni correctament. No les podeu desactivar.
Google Recaptcha
Acceptar