933 18 08 28

FES-TE SOCI

La UPM analitza els canvis de la nova reforma laboral publicada al BOEAmb data d'avui, dijous 30 de desembre de 2021, s'ha publicat el Reial Decret llei 32/2021, de 28 de desembre, sobre mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat a l'ocupació i la transformació del mercat de treball (veure a final de nota).

Com ja vam avançar en la nostra última circular, la nova norma modifica diversos articles de l'Estatut dels Treballadors, la llei reguladora de la Subcontractació a la Construcció, la Llei General de la Seguretat Social, la llei reguladora del Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral i la Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social.

En matèria de negociació col·lectiva, i tractant-se aquesta com una de les qüestions importants que gestionem, des de la Unió Patronal Metal·lúrgica destaquem dues qüestions:
• Primacia del conveni sectorial sobre el d'empresa en matèria de quantia del salari base i dels complements salarials, inclosos els vinculats a la situació i els resultats de l'empresa (art. 84.2 ET Concurrència).
• Es recobra la ultraactivitat dels convenis col·lectius transcorregut un any de la seva denúncia sense acord (art. 86. Vigència).

En matèria de contractació, diverses qüestions:
• Se suprimeixen diverses modalitats contractuals en matèria de contractes formatius i se'n creen de nous, amb modificacions diverses (art. 11 ET).
• Es possibilita la contractació a temps parcial als contractes formatius (art. 12 ET).
• El contracte de treball es presumeix concertat per a temps indefinit amb dos supòsits taxats de temporalitat: circumstàncies de la producció o per substitució de la persona treballadora (art. 15 ET).
• S'amplien els supòsits de contracte fix discontinu (art. 16 ET).
• En matèria de subcontractació, s‟estableix com a conveni d'aplicació a l'empresa contractista el de sector que s'apliqui a la principal o el de l'empresa principal. (art. 42 ET).

Altres qüestions:
• Es modifica l'art. 47 ET de reducció de jornada o suspensió de contracte per causes ETOP o derivades de força major.
• S'introdueix un nou article 47 bis. Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de la feina.
• Es modifica l'art. 49.1 pel que fa a la modificació de contractes, entre d'altres per supressió del contracte d'obra i servei determinat.
• Es canvien les reduccions per quotes dels contractes amb persones amb discapacitat (D.A. 20º).
• Es creen noves disposicions addicionals.

En els propers dies, des del Department Jurídic de la UPM els oferirem una comparativa més detallada entre la normativa anterior i la que entrarà en vigor, segons disposició final vuitena del RDl 32/2021, l'endemà de la seva publicació a BOE; a excepció dels preceptes que s'enuncien a l'apartat 2 de la referida disposició. Aquests entraran en vigor en els propers tres mesos des de la seva publicació, que afecten entre d'altres, els articles 11, art. 15 (sense perjudici del que estableix la disposició transitòria tercera) i art. 16 tots ells de l'Estatut dels Treballadors, així com la resta d'enunciats a l'apartat 2 esmentat.

 BOE / 30 DESEMBRE 2021

Desa
Preferències de l'usuari de les cookies
Fem servir cookies per garantir-vos la millor experiència al nostre lloc web. Si rebutgeu l'ús de cookies, és possible que aquest lloc web no funcioni com s'esperava.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Llegir més
Essential
Aquestes cookies són necessàries perquè el lloc web funcioni correctament. No les podeu desactivar.
Google Recaptcha
Acceptar