933 18 08 28

FES-TE SOCI

Guillem Pedragosa, CEO d'Igualia: "No hem pres consciència del que ens ve a sobre en matèria d'igualtat"

L'entrevista del mes de juny de la nostra revista 'Activa't UPM' la dediquem a conèixer millor el projecte d'Igualia. La Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), ha signat un acord amb Igualia que passa a ser membre col·laborador de la patronal. La signatura va estar presidida per la directora de la UPM, Magda Grau, i el CEO d'Igualia, Guillem Pedragosa. Amb ell, coneixem tot el que ens pot oferir aquesta empresa com a col·laboradora.

Logotip Igualia copia

Com a advocat, Agent d'Igualtat i Expert en Conflictes per Assetjament, en quin moment es dona un punt d’inflexió al nostre país en matèria d’igualtat?

A dia d'avui, ens trobem en un moment clau de la nostra trajectòria cap a la igualtat en l'àmbit laboral. Aquests últims anys, hem promulgat lleis que han marcat fites significatives en el nostre camí cap a la igualtat d'oportunitats i la no discriminació. La voluntat legislativa existeix amb governs que han promogut el desenvolupament normatiu de l’article 14 de la Constitució Espanyola i que fa referència al Dret a la Igualtat i en especial a la no Discriminació. Una assignatura pendent des de fa molts anys.

Les empreses han pres consciència a partir de la legislació o també per voluntat pròpia?

Sincerament, no sembla que haguem pres consciència encara de tot el que ens ve a sobre. A dia d’avui tenim lleis que son d’obligat compliment per a totes les empreses i, aparentment, només les empreses de més de 50 persones treballadores s’afanyen en la seva obligació de donar compliment. Per exemple: Una empresa de 60 persones en plantilla ha de fer un Pla d’Igualtat per donar compliment a l’article 45.2 de la Llei d’Igualtat. S’ha informat i ha contractat amb nosaltres la seva execució amb el diagnòstic, negociació, pla i inscripció al REGCON. Ara bé, aquesta mateixa empresa té una filial amb només 15 persones treballadores. Si revisem bé la Llei, l’article 45.1 estableix que Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres". Ha donat aquesta empresa cobertura a la seva obligació legal? Ha elaborat aquesta empresa un document de mesures d’igualtat? La resposta en un 90 % de les ocasions és “no”, i està assumint un risc molt elevat amb conseqüències administratives i inclús penals per una clara manca d’informació. El mateix passa amb la gran majoria d’empreses de menys de 50 persones contractades que tenen obligació d’adoptar aquestes mesures d’igualtat. No compleixen amb la Llei perquè desconeixen aquesta obligació. Per tant, és d’agrair la vostra labor, així com la d’altres entitats, que ajudeu a informar a totes les empreses de quines són les seves obligacions i necessitats, per poder contribuir a vetllar pels interessos dels vostres associats.

Què oferiu des d’Igualia?

A Igualia portem 16 anys desenvolupant, informant i assessorant a les empreses en matèria d’Igualtat, no discriminació, diversitat, inclusió i prevenció de l’assetjament. Som una empresa compromesa amb la promoció de la igualtat, en el sentit més ampli de la paraula, i volem assegurar-nos que totes les organitzacions tinguin accés a les eines i coneixements necessaris per aconseguir-la. Així, tenim dues àrees molt marcades: la de consultoria i la de formació.

Per la part de consultoria, el Pla d'Igualtat és una de les nostres tasques principals. Dissenyem plans adaptats a les circumstàncies i objectius de cada empresa, oferint orientació i suport en cada etapa del procés. Proporcionem respostes clares i concises a les preguntes més freqüents relacionades amb el Pla d'Igualtat, assegurant-nos que les empreses tinguin una comprensió sòlida de les seves obligacions i oportunitats. A més, ens encarreguem de facilitar els tràmits i la inscripció al Registre de Plans d'Igualtat (REGCON). Som molt conscients que aquests processos poden ser aclaparadors, per això mirem sempre de proporcionar l'assistència necessària per assegurar-nos que les empreses assoleixin els seus objectius amb una bona entesa amb els sindicats, la autoritat laboral i la Inspecció de Treball, si arribés el cas.

La igualtat retributiva és un altre aspecte fonamental en el nostre enfocament, ja que sense aquesta, la igualtat real i efectiva no és possible. Així, treballem de la mà amb les empreses per desenvolupar sistemes de valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere i els oferim l’elaboració de l’auditoria retributiva.

grup igualia

"Oferim una cobertura plena, també a empreses de menys de 50 persones"

Bona feina...

A més, oferim també la cobertura a les empreses de menys de 50 persones treballadores mitjançant un sistema operatiu que permeti el desenvolupament de les mesures d’igualtat i els protocols necessaris pel compliment legislatiu. Addicionalment, la gestió i pericials d'assetjament són una altra part essencial i diferenciadora dels nostres serveis. Estem compromesos a brindar el suport necessari per prevenir i abordar qualsevol forma d'assetjament laboral, sexual o discriminatori, creant un entorn segur i respectuós per a tothom.

Per la part de formació, destaquem per impartir programes de capacitació especialitzats en igualtat de gènere, sensibilitzant els equips i proporcionant eines pràctiques per a la promoció de la igualtat en el lloc de treball. Per últim,  estem també especialitzats en desenvolupar el Pla de Diversitat de Gènere. Treballem amb les empreses per desenvolupar estratègies i polítiques inclusives que fomentin la diversitat i el respecte en tots els àmbits de l'organització.

I si us volem conèixer més: com neix el vostre projecte i quina cobertura dona actualment?

El nostre projecte va néixer l'any 2007 per donar resposta a les necessitats sorgides arran de la Llei 3/2007. Amb la implementació d'aquesta llei, es va generar la necessitat de donar cobertura a la demanda social en matèria d'igualtat. Al principi, era com predicar al desert, ja que vam ser els pioners en aquest camp que encara no estava consolidat entre les empreses. Vam començar de zero, però amb més determinació que èxit. No obstant això, el punt d'inflexió va arribar amb la promulgació del Reial Decret-Llei 6/2019, que va fer esclatar la bombolla de la igualtat i va motivar altres empreses a sumar-se a aquesta important causa. A més, aquest decret va generar un major moviment per part de la Inspecció de Treball. En aquest context, la nostra empresa va destacar per mantenir-se com una entitat sòlida, capaç de fer front a les disparitats de criteris que van sorgir en matèria d'inspeccions i normatives de les comunitats autònomes. Tenim ple coneixement de com actuar i adaptar-nos a les exigències de cada situació.

Pel que fa a la cobertura que oferim, estem preparats per atendre les necessitats de les empreses en relació amb la igualtat. Proporcionem assessorament i orientació sobre la normativa vigent, ajudant-les a adaptar-se als requisits legals i a implementar mesures i plans d'igualtat efectius. Estem disposats i disposades a treballar de la mà de les empreses per assegurar que es respectin els drets i oportunitats de tots els treballadors, independentment del seu gènere. La nostra àmplia experiència i coneixement en aquest àmbit ens permet oferir una cobertura completa i confiable.

"Encara hi ha feina per aconseguir la igualtat plena"

Catalunya i Espanya, a nivell europeu, en quina posició se situa en matèria d’igualtat?

A nivell europeu, la igualtat de gènere és un objectiu fonamental i s'està treballant per promoure polítiques i accions que enforteixin aquesta àrea. Europa ha establert directives i legislació per combatre la discriminació de gènere i fomentar la igualtat d'oportunitats tant en l'àmbit laboral com en altres esferes de la vida social. I, tot i així, encara hi ha molt per conquerir per aconseguir una igualtat plena i efectiva en tots els països membres.

A Espanya, s'ha realitzat un important treball per obtenir millores socials en igualtat de gènere. Es compten amb lleis específiques i mesures per garantir la igualtat d'oportunitats, com el Reial Decret-Llei 6/2019, el RD 901/2020, el RD 902/2020 i altres normatives que aborden la bretxa salarial, la violència de gènere i altres formes de discriminació. S'han impulsat plans d'igualtat en les empreses i s'ha fomentat la conciliació laboral i familiar. I malgrat això, encara hi ha reptes per aconseguir una igualtat real i eliminar les desigualtats persistents.

A Catalunya, s'han realitzat importants avenços en matèria d'igualtat de gènere. La Generalitat de Catalunya ha implementat polítiques i mesures per promoure la igualtat en diversos àmbits, incloent el laboral. Es disposa de normativa pròpia, com la Llei 17/2015, que promou la igualtat efectiva de dones i homes. També s'han impulsat plans d'igualtat i s'ha treballat per eliminar la bretxa salarial i fomentar la presència de dones en llocs directius i de responsabilitat. I, tot i així, repeteixo: encara hi ha feina per fer per aconseguir una igualtat plena i garantir que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats, independentment del seu gènere.

Coneixes les #JornadesIgualia?

Oferiu moltes jornades, en podem avançar algunes per als nostres socis?

Efectivament, les Jornades mensuals d’Igualia són un component fonamental del nostre compromís, ja que ens permeten abordar diferents aspectes relacionats amb la igualtat a l’entorn laboral mantenint-nos actualitzats amb els avenços, investigacions, tendències i canvis legislatius dins el sector de la Igualtat, la diversitat i la inclusió.

Cada mes, escollim un tema rellevant basat en l’actualitat i les necessitats que els puguin sorgir a les empreses. Durant les #JornadesIgualia comptem amb la participació d’experts i expertes en la matèria a tractar que comparteixen coneixements, millores, reflexions i consells pràctics. Al final de les ponències, sempre tenim un torn de preguntes i respostes per intercanviar idees, que és un aspecte bàsic a l’hora de difondre i entendre allò que anomenem igualtat.

Et puc avançar que la pròxima Jornada, que serà el 8 de juny, porta per títol: “Impacte del Pla d’Igualtat en l’empresa: El camí per la gestió de la Igualtat i la Diversitat” on no només explicarem en profunditat l’impacte que té el Pla sinó que contarem amb el testimoni de clients reals que ja l’han registrat a REGCON. Per assistir a aquestes jornades, és tan senzill com entrar a la nostra web d’esdeveniments i registrar-se per poder rebre l’enllaç de Zoom, així que tots els associats i associades que vulguin assistir-hi podran ser-hi presents siguin on siguin. Per altra banda, ja estem preparant el 1er SUMMIT INTERNACIONAL D’IGUALTAT, NO DISCRIMINACIÓ Y DIVERSITAT, un projecte emocionant que confiem que es convertirà en un referent internacional.

"La nostra intenció és aconseguir canvis positius en l'àmbit laboral"

Què espereu de la col·laboració amb la UPM?

Estem encantats de col·laborar amb la UPM i estem segurs que aquesta aliança serà summament beneficiosa per totes dues entitats. Mitjançant aquesta col·laboració, esperem compartir coneixements, experiències i recursos per aconseguir avenços significatius en matèria d'igualtat de gènere, no discriminació i diversitat.

La intenció és potenciar els nostres esforços i aconseguir canvis positius en l'àmbit laboral. Treballarem de la mà per promoure polítiques i pràctiques que afavoreixin la igualtat de gènere, l'eliminació de la discriminació i la promoció de la diversitat en els llocs de treball. Tot això dins d’un marc, no només teòric sinó sobretot pràctic, que permeti el compliment normatiu en tota la seva extensió sense deixar marge d’error. A més, hem estat treballant per posar en marxa una plataforma, la Plataforma IGUALIA 360, que  en breu permetrà que totes les entitats associades a UPM gaudeixin de mecanismes pràctics i efectius per donar compliment a las noves directrius legals. Aquesta plataforma estarà especialment adreçada a les pimes que disposen de menys recursos i per les quals desitgem especialment un compliment global a tota la normativa relativa a la igualtat i la no discriminació.

Aprofitem aquesta oportunitat per expressar la nostra gratitud i admiració cap a UPM per la seva dedicació a aquesta causa comuna. Estem convençuts que, amb aquesta col·laboració i el nostre compromís compartit, podrem fer una diferència significativa en l'avanç cap a una societat més justa i igualitària.

Desa
Preferències de l'usuari de les cookies
Fem servir cookies per garantir-vos la millor experiència al nostre lloc web. Si rebutgeu l'ús de cookies, és possible que aquest lloc web no funcioni com s'esperava.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Llegir més
Essential
Aquestes cookies són necessàries perquè el lloc web funcioni correctament. No les podeu desactivar.
Google Recaptcha
Acceptar