Associa’t

Si està interessat en associar-se a UPM, ompli el següent formulari.

Ens posarem en contacte en vostè per formalitzar l’alta.

var gtbTranslateOnElementLoaded;(function(){var lib = null;var checkReadyCount = 0;function sendMessage(message, attrs) { var data = document.getElementById(\"gtbTranslateElementCode\"); for (var p in attrs) { data.removeAttribute(p); } for (var p in attrs) { if (\"undefined\" != typeof attrs[p]) { data.setAttribute(p, attrs[p]); } } var evt = document.createEvent(\"Events\"); evt.initEvent(message, true, false); document.dispatchEvent(evt);}function checkLibReady (){ var ready = lib.isAvailable(); if (ready) { sendMessage(\"gtbTranslateLibReady\", {\"gtbTranslateError\" : false}); return; } if (checkReadyCount++ > 5) { sendMessage(\"gtbTranslateLibReady\", {\"gtbTranslateError\" : true}); return; } setTimeout(checkLibReady, 100);}gtbTranslateOnElementLoaded = function () { lib = google.translate.TranslateService({}); sendMessage(\"{EVT_LOADED}\", {}, []); var data = document.getElementById(\"gtbTranslateElementCode\"); data.addEventListener(\"gtbTranslate\", onTranslateRequest, true); data.addEventListener(\"gtbTranslateCheckReady\", onCheckReady, true); data.addEventListener(\"gtbTranslateRevert\", onRevert, true); checkLibReady();};function onCheckReady() { var ready = lib.isAvailable(); sendMessage(\"gtbTranslateLibReady\", {\"gtbTranslateError\" : !ready});}function onTranslateRequest() { var data = document.getElementById(\"gtbTranslateElementCode\"); var orig = data.getAttribute(\"gtbOriginalLang\"); var target = data.getAttribute(\"gtbTargetLang\"); lib.translatePage(orig, target, onProgress);}function onProgress(progress, opt_finished, opt_error) { sendMessage(\"gtbTranslateOnProgress\", {\"gtbTranslateProgress\" : progress, \"gtbTranslateFinished\" : opt_finished, \"gtbTranslateError\" : opt_error});}function onRevert() { lib.restore();}})(); (function(){var d=window,e=document;function f(b){var a=e.getElementsByTagName(\"head\")[0];a||(a=e.body.parentNode.appendChild(e.createElement(\"head\")));a.appendChild(b)}function _loadJs(b){var a=e.createElement(\"script\");a.type=\"text/javascript\";a.charset=\"UTF-8\";a.src=b;f(a)}function _loadCss(b){var a=e.createElement(\"link\");a.type=\"text/css\";a.rel=\"stylesheet\";a.charset=\"UTF-8\";a.href=b;f(a)}function _isNS(b){b=b.split(\".\");for(var a=d,c=0;c<b.length;++c)if(!(a=a[b[c]]))return false;return true} function _setupNS(b){b=b.split(\".\");for(var a=d,c=0;c<b.length;++c)a=a[b[c]]||(a[b[c]]={});return a}d.addEventListener&&typeof e.readyState==\"undefined\"&&d.addEventListener(\"DOMContentLoaded\",function(){e.readyState=\"complete\"},false); if (_isNS(\'google.translate.Element\')){return}var c=_setupNS(\'google.translate._const\');c._cl=\'es\';c._cuc=\'gtbTranslateOnElementLoaded\';c._cac=\'\';c._cam=\'lib\';var h=\'translate.googleapis.com\';var b=(window.location.protocol==\'https:\'?\'https://\':\'http://\')+h;c._pah=h;c._pbi=b+\'/translate_static/img/te_bk.gif\';c._pci=b+\'/translate_static/img/te_ctrl3.gif\';c._phf=h+\'/translate_static/js/element/hrs.swf\';c._pli=b+\'/translate_static/img/loading.gif\';c._plla=h+\'/translate_a/l\';c._pmi=b+\'/translate_static/img/mini_google.png\';c._ps=b+\'/translate_static/css/translateelement.css\';c._puh=\'translate.google.com\';_loadCss(c._ps);_loadJs(b+\'/translate_static/js/element/main_es.js\');})();

Dades Personals

Nom:
  *
Cognoms:
  *
Càrrec:
  *
Telèfon:
  *
Fax:
E-mail:
  *

Dades de l'empresa

CIF:
  *
Empresa:
  *
Conveni:
Plantilla:
Adreça:
  *
Codi postal:
  *
Població:
  *
Comentaris:
* Required field

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. En navegar, o utilitzar els nostres serveis, accepta l'ús que fem de les 'cookies'. Però, pot canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Consulti la informació sobre les Cookies. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d´aquest lloc.

EU Cookie Directive Information